Aktuellt

Fyrarummaren
 

Workshop om Fyrarummaren

Nu bjuder STQM in till en workshop med Jessica McLellan där du får du tillgång till ett verktyg som ökar öppenheten och tilliten inom ...

Läs mer
 

Seminarieserie om arbetsmiljö

Att vara chef och ledare handlar om att utveckla allt ifrån hela organisationen till de enskilda medarbetarna. Där ingår även frågor olika ...

Läs mer
1 2 3 5

Ledarskapsutveckling med hög verkningsgrad