Våra ISO-certifikat

 ISO 9001:2015

STQMs kvalitetsledningssystem är ISO-certifierat enligt ISO 9001 sedan våren 2007.

Vårt certifikat har strategisk betydelse för oss genom att det ger  konkurrensfördelar i förhållande till andra konsultföretag. Det ökar också vår trovärdighet som ett företag med intern stabilitet, ordning och reda, och ger oss goda förutsättningar för att fortsätta vår utveckling, säger STQMs VD Charlotte Sehlse.

ISO 14001:2015

STQM är certifierat enligt ISO 14001 sedan juni 2011. I enlighet med kraven i ISO-standarden har STQM en miljöpolicy, en tydlig miljöplan med tidsatta mål, en miljölagkravförteckning och miljöberättelse med en beskrivning av uppnådda effekter. Miljörevisioner genomförs årligen.

STQM var tidigare miljödiplomerat enligt Stockholms stad Miljödiplom från 2003 till 2010.

Här kan du läsa hur det gick för oss vid den senaste ISO-revisionen.