Värdegrund och bemötande

Etik och värdegrund

I dagens komplexa värld har frågor om etik, värdegrund och bemötande allt mer kommit fokus i såväl offentlig som privat verksamhet. Det handlar om organisationens värdegrund men också om dess bemötande som verksamhet av kunder, brukare, patienter och medarbetare.

Även ledares och medarbetares förhållningssätt och bemötande har stor betydelse. Arbetet med dessa frågor behöver ständigt underhållas. Nya medarbetare tillkommer. Nya situationer uppstår. Diskussionen måste hållas levande.

Vad vi erbjuder inom värdegrund och bemötande

STQM erbjuder stor kompetens inom området etik och bemötande. Vi erbjuder utbildningar i samarbete med professor Erik Blennberger kring just dessa frågor. För mer inspiration, ta del av vår programidé som sedan kan skräddarsys för just er verksamhet. Vi genomför även högskoleutbildningen Värdebaserat ledarskap för Ersta Sköndal Bräcke högskola.

STQM har utvecklat konceptet Etikbox för äldreomsorgen som är ett stöd- och utbildningsmaterial om värdegrunden för äldreomsorgen.

Under 2016 lanserade vi även samtalsstödet 12 samtal om bemötandets etik som är ett material som är aktuellt för alla yrkesroller som har bemötande som kärna – skola, service, polis, handel, vård och omsorg etc.