bemötande

Utbildningar inom bemötande och värdegrundsfrågor

Vår syn på etik, bemötande och värdegrund

Att reflektera över mål och mening i arbetet är grundläggande för alla som arbetar med människor. Bemötande är basen och oerhört väsentligt för hur verksamheten uppfattas av brukare, kunder, patienter eller elever. Genom att tillsammans formulera grundläggande värden för arbetet och hålla samtalet levande stärks kvaliteten i verksamheten. Den blir uppskattad och efterfrågad.

Frågor om värdegrund bör behandlas med skärpa och relevans för just den verksamhet det gäller. Schablonmässiga värdegrundsord kan skapa motsatt effekt bland medarbetarna och riskerar också att minska trovärdigheten utåt. Det gäller att finna en gemensam värdegrund  som skapar entusiasm och trovärdighet.

Vad vi erbjuder inom utbildningar inom etik, bemötande och värdegrund

STQM erbjuder både kortare och längre utbildningsprogram kring bemötande och värdegrundsfrågor. Vi skräddarsyr utbildning enligt önskemål av en kommun, utförare inom hemtjänst, assistens och boende, skola eller annan arbetsplats.

Exempel på frågeställningar som kan tas upp under utbildningen:

 • Värdegrunden i vår kultur
 • Aktuella värderingsförändringar
 • Vilka är mina egna bärande värderingar – min egen värdegrund?
 • Hur formar vi en värdegrund och hur håller vi den aktuell i vår organisation?
 • Etik i bemötandets olika uttryck – i det skrivna språket, tonfall, kroppsspråk etc.
 • Chefens ansvar och roll när det gäller etik och bemötande

Under utbildningen kan även samtalsstödet 12 samtal om bemötandets etik ingå, som är ett material som STQM tagit fram för att inspirera och ge idéer och underlag till samtal genom konkreta beskrivningar av olika bemötandesituationer.

STQM kan till stöd för arbete med bemötande och värdegrundsfrågor erbjuda ett starkt team av konsulter med bred kompetens. Vi arbetar tillsammans med Erik Blennberger, som är professor i etik och ledande expert inom området. Han har skrivit ett flertal böcker om etik, värdegrund och bemötande i olika professionella verksamheter, bl.a. Bemötandets etik, som är den bok som samtalsstödet 12 samtal om bemötandets etik grundar sig på.

Tänkbara deltagare i ett seminarium eller en utbildning är: Chefer, värdegrundsledare, kvalitetsledare och coacher, men också handläggare i myndighetsutövning, personal inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, inom skola och annan utbildning, butik och service m.fl. branscher.

Sagt om STQMs utbildningar i etik, värdegrund och bemötande

 • ”Tydligt och bra material, inspirerande. Många självklarheter som man behöver påminnas om. Roligt att diskutera vad man tycker och höra hur andra resonerar.”
 • ”Förmågan att förenkla det komplexa. Glädjen och positiviteten i budskapet.”
 • ”Erik Blennbergers sätt att förmedla kunskap på är mycket dynamiskt, intressant och inspirerande.”
 • ”All kunskap som ni har och ert sätt att föreläsa och förmedla till oss undersköterskor. De här dagarna har varit så bra och intressanta.”
 • ”Mycket inspirerande och roligt föredrag.”
 • ”Snyggt förpackat, väl balanserat och lagom djuplodande presentation – toppenbra! ”

Mer information

Här kan du ladda vårt produktblad kring om utbildning inom etik, värdegrund och bemötand

Ta chansen att fördjupa kunskaperna och få nya infallsvinklar på frågor om etik, bemötande och värdegrund genom en av landets mest erfarna forskare och föreläsare!