Välfärdssektorn

Kommunalt finansierad verksamhet

Använd STQMs kompetens och långa erfarenhet för att utveckla verksamheten

 • chef- och ledarutvecklingsprogram på alla chefsnivåer
 • teamutveckling och konstruktiv konfliktlösning
 • belysa verksamheten med perspektiv utifrån, baserat på erfarenhet och kunskap inifrån
 • konkreta förslag till åtgärder
 • utökad kunskap hos medarbetarna
 • ökad kvalitet genom ökad tydlighet i styrning och processer

 STQM är ett företag med vass specialistkompetens inom kommunalt finansierad verksamhet

 • rättssäker och likställd myndighetsutövning inom socialtjänsten
 • hur kvalitet stärks och får genomslag inom utförarverksamheter i såväl kommunal som privat drift
 • hur man säkerställer att kommunens kvalitetskrav genomsyrar hela arbetsgången från handläggning fram till den enskilde brukaren

Sagt om STQMs utvecklingsinsatser

 • ”Tydliggjort det komplexa och konkreta med mål och uppföljning.”
 • ”Jag har fått nya idéer och inspiration in i arbetet.”
 • ”Bra att informationen och diskussionerna direkt går att applicera till det dagliga arbetet.”

Våra konsulter

Anneli Wallström-Söderbom hjälper och coachar ledningen i tjänstebaserade verksamheter som har behov av att effektivt driva förändringsprojekt, eftersom hon har en unik förmåga att få saker att hända. Läs mer om Anneli.

 

Dan LindqvistDan Lindqvist stödjer utförare i äldreomsorgen som har behov av att frigöra tid för kärnverksamheten för att öka kvaliteten, eftersom han har djup kompetens och ett starkt engagemang. Läs mer om Dan.

 

Harriet HolmgrenHarriet Holmgren stödjer socialtjänsten vid behov av att utveckla och kvalitetssäkra myndighetsutövningen eftersom hon har bred kompetens, stort engagemang samt ett verksamhetsnära perspektiv. Läs mer om Harriet.

 

Kjell EkbladhKjell Ekbladh utbildar och stödjer chefer inom välfärd som vill leda effektivare, eftersom han har mångårig erfarenhet och vass kompetens. Läs mer om Kjell.

 

I vårt nätverk

Erik BlennbergerErik Blennberger samarbetar med STQM inom utbildningar kring etik, bemötande och värdegrundsfrågor. Läs mer om Erik och vårt samarbete.

 

 

Milla Jonsson samarbetar med STQM inom arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete. Lär mer om Milla och vårt samarbete.