ledarskapsutveckling

Ledarskap

Vår syn på ledarskapsutveckling

STQMs grundsyn är att ledarskap är att utveckla. Sina medarbetare och sig själv. Den dagen du blir chef eller ledare skapar du resultat genom dina medarbetare. För att framgångsrikt kunna utveckla andra måste du också arbeta med din egen ledarskapsutveckling och med din självinsikt.

Vidare handlar ledarskap om att det finns en tydlighet kring organisationens, gruppens eller teamets uppgift och mål, och de måste kommuniceras och förstås av alla. Vi tror på att leda genom inre motivation snarare än genom yttre motivationsfaktorer. Vi tror att framtidens ledarskap redan är här.

Vår ledarskapsutveckling erbjuder:

I våra ledarskapsutbildningar ger vi stöd till långsiktig utveckling av ledare och ledningsgrupper genom bland annat coaching. Du får en stabil grund att stå på där du får verktyg till att lyfta såväl dig själv som dina medarbetare.

Påbörja din ledarskapsutveckling redan idag – kontakta oss på STQM för mer information!