Verktyg

Executive coaching

Vår syn på executive coaching

STQM erbjuder skräddarsydda program inom executive coaching med två olika inriktningar – KBT eller Axiologi. Båda dessa program syftar till att utveckla dig som ledare och chef i din verksamhet.

Krav och behov av ständiga förändringar ställer nya och specifika kvalifikationer och kunskaper i olika ledarpositioner. Genom coaching ökar du medvetenheten om potential och drivkrafter, och lockar fram dessa. Du får hjälp att hitta effektiva lösningar för att uppnå högsta resultat och bästa utveckling. För att nå yttersta kvalitet måste coachingen bygga på förtroende, tillit och en tydlig samtalsstruktur, och fokus är riktat framåt.

STQMs två inriktningar inom executive coaching

Executive coaching med KBT

Vi använder oss av styrkan i KBT för att få mest ut av våra utvecklingsinsatser inom ledarskap. Ett av våra erbjudanden är UL som bygger på att förändra och utveckla beteenden och det vi alla vet är att det inte alltid är det lätt. Det handlar om att bryta mönster som vi har gjort under lång tid och vi behöver ha både motivation och rätt redskap att komma vidare. Men vi behöver också förstå anledningen till varför vi gör en sak och varför det blivit en strategi. När vi förklarar olika modeller som finns i KBT-paraplyet är det många som känner igen sig och tycker om modellerna.

Sören Hjälm är den konsult i STQM som håller i executive coaching med KBT. Han är beteendevetare och forskare vid Örebro universitet samt certifierad KBT-terapeut. Kontakta oss så berättar vi mer om denna utvecklande form av coaching! 


Executive coaching med Axiologi

Denna form av coaching utgår ifrån en personlig axiologisk rapport om ditt tanke- och värderingsmönster. Utifrån denna genereras 13 st individuella e-brev med olika coachingteman och hemuppgifter, där olika ledarmetoder blir belysta. 

Expempel på teman som tas upp i de 13 e-breven är: Utveckla förståelsen för dina medarbetare, Din syn på att låta andra lyckas, Din förmåga att matcha yrkesroller och individer och att jämföra kompetens och förmåga, Konstruktiv feedback, Att skapa motivation, Coaching, Delegering, Olika ledarmetoder, Formella och informella dialoger om resultat och utveckling.

Kjell Ekbladh är den konsult i STQM som håller i executive coaching med axiologisk inriktning. Han är certifierad på den högsta nivån (IV) inom Axiologin. Nyfiken på att veta mer? Kontakta oss eller läs mer om den fascinerande vetenskapen Axiologi.