högskoleutbildning i ledarskap

Högskoleutbildning i ledarskap

Samarbete med Ersta Sköndal Bräcke kring högskoleutbildning i ledarskap

Sedan 2008 har STQM ett avtal med Ersta Sköndal Bräcke högskola där vi tillsammans utvecklar, marknadsför och utbildar i ledarskap på högskolans uppdragsutbildningar.

Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnar unika utbildningar utifrån ett helhetsperspektiv på människan. Utbildningarna vänder sig till människovårdande yrkesutövare från en mängd olika arbetsområden.

Olika inriktningar på STQMs högskoleutbildning i ledarskap

STQM ansvarar som föreläsare och examinatorer för ett antal olika uppdragsutbildningar i ledarskap på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

  • Värdebaserat ledarskap (7,5 hp)
  • Strategiskt och operativt ledarskap (15 hp)
  • Case Management (7,5 hp)
  • Nationell högskoleutbildning för individ- och familjeomsorgens ledare (7,5 hp)

För mer information, kontakta Kjell Ekbladh som ansvarar för högskoleutbildningarna hos STQM eller besök högskolans hemsida. Du kan också ladda ner högskolans broschyr med mer information.