organisering

Organisering

Organisering för framgång och välmående

Hur leder man en framgångsrik organisation?

I vår helhetssyn på organisering och verksamhetsutveckling ingår att moderna ledare måste vara duktiga på att  stötta och uppmuntra individers utveckling och motivation. Men det räcker inte.

Ledaren måste också vara chef och då ingår att vara duktig på att strukturera och organisera verksamheten så det stödjer att  verksamhetens uppdrag kan utföras effektivt och kvalitativt. Därför  är det viktigt för alla chefer, oavsett om det är inom privat eller offentlig verksamhet, att säkerställa en korrekt och ändamålsenlig organisationsstruktur, effektiva processer tydliga roller och ansvar. På STQM arbetar vi med våra kunders styrning och ledning samtidigt som vi har fokus på organisationens kultur och mjuka värden.

En väl fungerande organisation måste ge förutsättningar för ledare och medarbetare att göra ett bra jobb och möta intressenternas behov och krav.

Vad vi erbjuder inom Organisering

Vi kan hjälpa er skapa en effektiv organisation i harmoni med kundernas, brukarnas och medarbetarnas behov. STQMs konsulter har lång erfarenhet och gedigen kompetens i att stötta chefer och ledare i utveckling av styrning och struktur i ett flertal olika sammanhang, i såväl små som stora privata och offentliga organisationer.

Vi har spetskompetens inom specifika områden och våra erfarna konsulter och beprövade metodik är en garant  för en effektiv konsultinsats som ger stor verksamhetsnytta.

Vi skapar värde genom att kombinera rätt metodik och kompetens med stor lyhördhet och flexibilitet för er organisations specifika förutsättningar och behov.

För mer information om våra kompetenser och erbjudanden se vidare i menyn till vänster, eller kontakta oss för mer information.

Inom området för organisering erbjuder