projekt

Projekt

Vad vi erbjuder inom projekt

Utvecklingsarbete drivs allt oftare i form av projekt, men många organisationer saknar väl utvecklade och förankrade arbetssätt för detta. STQM har under lång hållit projektutbildningar, infört vår projektmodell i olika organisationer och arbetat som projektledare i komplexa uppdrag. Vi utgår från varje uppdragsgivares unika situation och arbetar alltid utifrån en helhetssyn.

STQM bidrar till framgångsrika projekt genom att säkerställa en väl genomtänkt beställning, en effektiv ledning och ett bra projektteam. Genom våra projektutbildningar får deltagarna:

 • Faktakunskaper om projektarbete och projektledning.
 • Ökad förmåga att leda i olika projektfaser och att kunna avgränsa rollen
 • Konkreta och praktiska metoder
 • Ökad självinsikt om egna styrkor och svagheter som projektledare
 • Kunskaper och metoder för att bygga komplementära team
 • Utveckla förmågan att kommunicera med olika intressenter i projektet
 • Utveckla förmågan att skapa och bibehålla engagemang för projektet
 • Praktisk träning i coaching av individer och projektteam
 • Metoder för praktisk konfliktlösning
 • Utveckla förmågan att effektivt dokumentera projekt
 • Metoder för att undvika att gå i fallgropar
 • Utveckla förmågan att hantera stress

Kontakta oss för frågor kring projektarbete. Vi skapar förutsättningar för ett bra samarbete och bibehållet engagemang samt bevakar struktur och uppföljning!