Anneli Wallström Söderbom

Anneli Wallström Söderbom har lång erfarenhet av förändringsledning, utvecklingsarbete och kvalitetsuppföljning på organisations-, grupp och individnivå. Hon har en fil kand. i pedagogik, inriktning idrottsorganisation, ledarskap och företagsekonomi. Kompletterat med utbildningar inom bl a idrottsmedicin, hälsa, friskvård, retorik, pedagogiskt ledarskap, projektledning och coachning.

Anneli har arbetat konsultativt inom offentlig, privat och ideell organisation med verksamhets- och organisationsutveckling, affärs- och hälsoutveckling samt värdegrund och kommunikationsstrategi.

Hon har erfarenhet av ledningsgruppsarbete och att starta upp verksamheter och driva förändring i nära samarbete med verksamhet och på uppdrag av styrelse, ledning och fackliga representanter. Anneli har projektledar- och chefserfarenhet från olika branscher, bl a idrott och hälsa, vård- och omsorg, industri och tjänstesektorn samt som egenföretagare.

Som person är Anneli driven, kommunikativ och strukturerad. Hon har god analytisk förmåga och är snabb på att läsa in en organisation. Hon är också bra på att skapa och genomföra presentationer (utbildning) och samt att leda och hålla samtal. Som projektledare i olika branscher har Anneli erfarenheter av kartläggningar, utvecklingssatsningar, event, framtagande och genomförande av utbildningskoncept, marknadsförings- och informationsmaterial och digital utveckling.

Kontaktuppgifter