Dan Lindqvist

Dan Lindqvist

Verksamhet, ekonomi och struktur med kunden i fokus är grunden för Dan Lindqvist när det gäller att utveckla verksamheter inom ledning och styrning, där mätbar kvalitet är en ledstjärna.

Dan är diplomerad marknadsekonom från IHM med påbyggnad inom ledarskap. Han arbetar sedan flera år med ledning och struktur, där fokus ligger på marknader med regulatoriska krav på ledningssystem som exempelvis hemtjänst. Arbetet sker med stort engagemang i verksamheter med behov på struktur inom SoL, LSS och HSL där ledningssystem är ett krav. Han har tidigare erfarenhet som bland annat VD och Affärsområdeschef i globala bolag inom IT-branschen under 25 år. Där har han bidragit till verksamhets- och kommunikationslösningar inom olika verksamheter. Vård och omsorg var här ett fokusområde, både i privata och offentliga verksamheter.

Situationer där verksamheter ofta behöver hjälp är:

  • Verksamheter som står inför hotet att inte nå kravställd kvalitet och riskerar vite, eller inte kan utveckla sin verksamhet på önskat sätt. Dokumentera arbetsflöden och rutiner för att ta fram ett väl integrerat ledningssystem som stödjer verksamheten i vardagen. Framgångsrikt genomföra ett införande, samt följa upp och coacha ledningen i en trygg fortsatt utveckling.
  • Verksamhetens uppdrag är styrande men ibland tar IT-lösningars införande för stor plats utan att ta nödvändig hänsyn till mål och rutiner. Säkerställa att ledningssystemet följs vid ett införande eller byte av ett integrerat IT-stöd i verksamheten.
  • Verksamheten måste veta när och att de når uppsatta mål. Ta fram och dokumentera mål, förutsättningar och nyckeltal där uppgiften är att mäta mot strategiska mål, samt val av variabler och triggers är då avgörande.

Kontaktuppgifter: