Projektledarutbildning

Att arbeta som projektledare anses av många som en av de största ledarutmaningarna och svåraste yrkesrollerna. Att driva projekt är komplext och förutsätter god förmåga att målfokuserat bygga upp och genomföra projekt.

För ett framgångsrikt projektledarskap behövs såväl metodkunskaper som god självuppfattning, samt förmåga att kommunicera, att skapa engagemang och planera, styra och följa upp.

STQMs projektledarutbildning

STQMs projektledarutbildningar ger faktakunskaper om projekt, praktiska metodkunskaper och verktyg. I utbildningarna ingår även metoder för att öka den egna självinsikten och metoder för att kommunicera med olika personligheter. Utbildningarna utformas alltid i nära samverkan med uppdragsgivare och anpassas till verksamhetens unika förutsättningar.

Exempel på innehåll i vår projektledarutbildning:

 • Grunderna i projekt och en projektmodell, definitioner, begrepp
 • Projektplanering, -styrning, -uppföljning
 • Utformning av projektdokumentation
 • Innehåll och ansvar i olika roller såsom projektbeställare, -ledare, -administratör och -medlem
 • Hur man sätter samman, leder och utvecklar projektteam
 • Coachande metoder för projektledare – hur coacha individer och team i projekt
 • Samspelet med projektbeställare, styrgrupp och andra roller och intressenter
 • Projektfaser – dess innehåll och karaktär
 • Intressentanalys och riskanalys
 • Kommunikationsplanering
 • Metod för riskanalys
 • Projektkalkylering och -ekonomi
 • Beteenden i projekt och konstruktiv konfliktlösning
 • Dokumentation i olika projektfaser med stöd av instruktioner och dokumentmallar
 • Uppbyggnad av dokumentbank