Verktyg

Våra verktyg

Pedagogiska verktyg för effektiv utveckling

Vi presenterar här de metoder vi valt att arbeta med samt deras vanligaste användningsområde och välkomnar er att ladda ner PDF eller kontakta oss för mer information. Samtliga metoder har använts under en lång tid och har hög reliabilitet och validitet.

Våra metoder för individ- och grupputveckling bygger till stor del på Carl G Jungs forskning och teorier om mänskligt beteende och psykologiska typer.

Vi delar hans syn på människor som fria, kreativa, och aktiva individer, med olika sätt att tolka situationer och information, vilket avgör hennes beteende. Carl G Jungs och hans efterföljares arbete inom det humanistiska perspektivet i psykologiforskningen, har resulterat i en ocean av kunskap, vilket kan vara svårt eller onödigt att ta till sig för ändamålsenlig användning i verksamhetsutveckling.

De verktyg och modeller som vi valt att arbeta med fångar upp och förenklar komplexiteten, och visar på ett pedagogiskt sätt hur insikt och förmåga att förstå och styra mänskligt beteende hänger ihop med framgång och lönsamhet.

Metoderna är effektiva och väl beprövade i sin forskningsbas, men de är i sig ingen garanti för att ni skall uppnå förändring eller utveckling. Vi är experter på tillämpning och kan ge effektivt konsultstöd vid såväl genomförandet av tester och workshops som vid implementering och uppföljning.

Vi tror inte på ”one-size-fits-all”. Vi jobbar med skräddarsydda lösningar utan att det kostar våra kunder mer än en standardlösning.


Vi är licensierade i  bl a följande verktyg

 

360 graders analys

Läs mer

Förändringens fyra rum

Läs mer

Organisationsbarometern

Läs mer

DISC

Läs mer

E-stimate

Läs mer

MBTI

Läs mer

Belbin

Läs mer

Axiologi

Läs mer

Ledarskapsutveckling med hög verkningsgrad

Senaste nytt från företaget

Fyrarummaren

Workshop om Fyrarummaren

Nu bjuder STQM in till en workshop med Jessica McLellan där du får du tillgång till ett verktyg som ökar öppenheten och tilliten inom ...

Läs mer