Förändringens fyra rum ®

FyrarummarenFyrarummaren är det populära namnet på teorin om Förändringens Fyra Rum ®. Det är en teori om förändring, om hur människor liksom små och stora organisationer reagerar i kris och utveckling, under oro, stress och tryck utifrån och inte minst i vardagen. Konceptet används av tusentals organisationer över hela världen på olika nivåer – individ, grupp och hela organisationen.

Modellen är utvecklad i Sverige och upphovsman är Claes Janssen. Han är psykolog, författare och forskare, och det är hans gedigna och mångåriga forskning och arbete som mynnat ut i Fyrarummaren. Teorin betraktas ända sedan tillkomsten i mitten av 70-talet som en av de mest praktiskt användbara teorierna på organisations- och ledskapsområdet. Den används idag inom alla typer av organisationer och över hela världen.

Med hjälp av Fyrarummaren får du action direkt – av alla inblandade! Modellen är till för dig som till exempel vill:

  • Effektivisera 
  • Skapa delaktighet 
  • Underlätta samarbete 
  • Nå bestående resultat 
  • Lösa problem och konflikter 
  • Arbeta kulturöverbryggande 
  • Leda komplexa processer 
  • Genomföra förändring 
  • Få bättre lönsamhet 
  • Få Lean i drift

Läs mer om Organisationsbarometern, som är ett av verktygen i Förändringens fyra rum.

Jessica McLellanSTQMs konsult inom Fyrarummaren heter Jessica McLellan och hon är en driven och engagerad förändringsledare, diplomerad organisationskonsult och samtalscoach.

Välkommen att kontakta oss för en introduktion!