MBTI ®

Om MBTI

MBTI ® (Meyers Briggs Type Indicator) är ett av världens mest använda personlighetstest och har över 50 års forskning bakom sig. I första hand är det ett instrument för självkännedom och personlig utveckling och visar hur skillnaderna mellan människor kan tas tillvara.

Andra användningsområden är grupputveckling, där en förståelse för olikheterna kan leda till att man undviker missförstånd och konflikter och att man kan dra nytta av gruppdeltagarnas olika styrkor.

Modellen används också som en grund för att reflektera kring lärostilar, för att öka sin skicklighet i bemötande av personer med annan personlighetsstil och för att bli klar över den egna ledarstilen.

Testet framställdes under 1900-talet av Isabell Myers och hennes mor, Katherine C Briggs. Det bygger på den schweiziske psykiatern Carl Gustav Jungs teorier om psykologiska typer.

Rättigheterna att använda MBTI ® och allt material relaterat till detta innehas av OPP Ltd. STQM är licensierade användare av MBTI genom OPPs samarbetspartner i Sverige, Assessio.