Kjell Ekbladh

Kjell Ekbladh

Kjell Ekbladh är strategisk rådgivare och executive coach åt chefer inom näringsliv och offentlig sektor. Han arbetar inom managementområdet med ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling, strategisk verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling, där han har mycket bred och djup erfarenhet.

Kjell överblickar helheten snabbt

Han utformar tillsammans med uppdragsgivaren stegvisa utvecklingsprogram med betoning på långsiktiga lösningar för kunden, och engageras ofta att medverka när större utvecklingsprogram ska startas upp och genomföras. Han arbetar ofta som projektledare eller specialist i styrgrupper för stora och komplexa projekt.

Kjell är ansvarig kursledare och utbildare på ett flertal högskoleutbildningar i ledarskap inom uppdragsutbildningarna på Ersta Sköndals högskola. Teoretisk bakgrund som beteendevetare, ekonom och samhällsvetare. Ackrediterad personaxiolog och tränare i e-stimate.


Här kan du läsa mer

Kjell bloggar kring sambandet mellan värderingar, tankemönster och att utveckla professionella team. Läs bloggen här.