Klara Török

Klara Török är konsult, facilitator, utbildare och coach med gedigen kunskap om och erfarenhet av ledning, verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Hon hittar det som kan lyfta verksamheten, skapa engagemang och samsyn med motiverade medarbetare och bidra till en effektiv och målstyrd organisation i framkant.

Klara hjälper företag att utveckla långsiktigt hållbara organisationer.

Som person är Klara en proffsig, tydlig och rak kommunikatör som har lätt att etablera kontakt och skapa förtroende. Hon är trygg, ödmjuk, lyhörd och öppen på ett sätt som frigör kreativiteten hos andra. Hon behovsanpassar, skapar och genomför utbildningsinsatser utifrån kundens behov.

Klara har varit chef på olika nivåer inom utbildningssektorn samt chefs- och verksamhetskonsult. Hon har varit chef för chefer ända upp till fjärde linjen i olika stora kommuner. Hon har därmed också erfarenhet av att vara nära politiken som huvudansvarig för sitt verksamhetsområde inom offentlig förvaltning och har kunskap om vad det innebär att verka i en politiskt styrd organisation. Klara har varit verksam chefs- och organisationskonsult på central nivå i privat utbildningskoncern samt ingått i Forsknings- och utvecklingsråd.

Klara har en internationell akademisk utbildning från Sverige och Skottland samt Master studier i Social science, internationella utbildningssystem och livslångt lärande. Utöver det har hon nationella chefs- och ledarskapsutbildningar så som Rektorsprogrammet och Nationella Skolchefsprogrammet. Exempel på diplomerade kurser är ICF diplomerad Transformativ Coach, att leda innovationsprocesser, certifierad MyNeeds expert för individ, grupp och organisation, handledarskap, chefs- och ledarskapsprogram och hälsocoach.

Vill ni ha ut mer av era medarbetares potential? Vill ni att medarbetarnas samsyn och engagemang ska öka? Vill ni att vision, mål och strategier ska implementeras utav motiverade medarbetare? Då hjälper jag er!

Exempel på uppdrag

  • Processhandledning (kring särskild fråga eller uppgift i t ex chefsgrupp/ medarbetargrupp)
  • Coaching eller handledning (för individer)
  • Framtagande och implementering av vision och mål
  • Facilitering i större format för t ex idé- och innovationsutveckling, implementering av ny kunskap eller processledning i syfte att skapa samsyn
  • Medvetet ledarskap genom MyNeeds test och analys för individer. Test med uppföljning som identifierar enskilda individers behov samt vad som motiverar dem. Ett kraftfullt verktyg för chef och medarbetare, i syfte att förstå och tillgodose behoven konstruktivt på individ-, grupp och organisationsnivå, vilket stödjer ett utvecklingsinriktat ledarskap. Till MyNeeds hemsida.

Läs mer här

Klara bloggar om MyNeeds, behovsanpassat ledarskap och inkludering på arbetsplatsen: