Louise Ollivier

Louise Ollivier har 20 års erfarenhet inom HR i roller som chef, business partner, verksamhetsutvecklare och strateg inom statlig, kommunal och privat verksamhet. Hon är van att ha fokus på omvärldsbevakning vilket gör att hon snabbt sätter sig in i varje verksamhets kontext och kan läsa av behov.

Det mänskliga i fokus – med struktur som stöd

I sin konsultroll använder sig Louise av sin breda erfarenhet och fokuserar på varje grupps och organisations behov. Detta oavsett om det handlar om ett enskilt teams utvecklingsresa eller hela organisationens behov av struktur i arbetsmiljöarbetet. Hennes vana att leda utveckling i ledningsgrupper har gett Louise mod och trygghet att våga utmana på alla nivåer.

Louise är certifierad i analysverktyget GDQ.


Här kan du läsa mer

Läs mer om vårt erbjudande kring teamutveckling med GDQ på en halvdag.

Du kan också läsa mer om Louise tankar kring teamutveckling i bloggen ”Vilket bad behöver ditt team just nu?”