Sylvia Martinsson

Sylvia Martinsson hjälper företag med strategi- och förändringsprojekt för att möta morgondagens förväntningar från medarbetare och kunder. Hon har sitt konsultfokus inom affärsstrategi, målstyrning, digital strategi, team- och ledarutveckling. Sylvia jobbar både med stora och små företag och har en gedigen bakgrund som ledare och konsult inom marknadsföring och HR. Hon vet vad som krävs av ledarskapet och kommunikationen för att nå framgång både på kund- och kompetensmarknaden.

Sylvia får rätt saker att hända snabbare, samtidigt som personalen mår bra

”Lösningsfokus, engagemang och förståelse är tre karaktärsdrag som alltid funnits med mig. Därför kommer det naturligt för mig att se lösningar där andra ser problem och på ett genuint sätt stötta och hitta effektiva lösningar där alla aspekter vägs in; både affär, organisation, personal och realism. Min energi får jag av att positivt påverka människor och få organisationer att växa.”

Sylvia har 20 års erfarenhet från olika ledande positioner inom marknad och försäljning som bl.a. marknadschef, digital chef, CRM-chef, försäljningschef och projektledare på internationellt marknadsledande företag mot både B2B och B2C från olika branscher. Detta har gett henne en gedigen erfarenhet, bred kunskap, stor affärsförståelse och ett brett nätverk.

Hon är van att utarbeta strategier till starka varumärken och arbetat i olika ledningsgrupper med förändringsprojekt inom t.ex. kommunikation, fysiskt till digital handel, digital transformation och varumärke och personalutveckling. Hon har en god förståelse för både övergripande planering och operativt utförande.

”Med god människokännedom och ett stort nätverk bidrar jag i uppdrag där teamutveckling, organisationsförändring och rekrytering ligger i fokus. Mina kunder uppskattar min flexibilitet och kapacitet till snabb förståelse och insikt. Jag leder med glädje, hjärta och energi!”

Sylvias har akademisk bakgrund inom marknadsföring, ekonomi, kommunikation, IT & verksamhetsutveckling från bl.a. Malmö Universitet, IHM och Berghs School of Communication. Hon har också ett antal påbyggnadsutbildningar i retorik, ledarskap och personlig utveckling.

Exempel på konsult- och rådgivningsuppdrag:

  • Ledningsstöd och strategisk rådgivare i verksamhetsutveckling
  • Utveckling av ledare och team
  • Stöd och genomförande av workshops och grupputvecklingsinsatser
  • Strategisk och operativ rådgivning inom marknadsföring, digital strategi och försäljning
  • Hjälp vid upprättande och införande av Employer branding
  • Kompetensinventering och exit-strategier
  • Strategisk HR och rekrytering

Sylvia är certifierad i:
Multidimentionell DISC-analys (Ensize)
Drivkraftsanalys (Ensize)
Team Evaluator (Ensize)
Digital strategi (Sveriges Annonsörer)