Samarbetspartners

STQM har ett antal samarbetspartners som är strategiskt viktiga för oss och som kompletterar och förstärker våra kompetenser på olika sätt med sin expertis.

B-Engaged – innovativa medarbetarundersökningar
STQM är stolt samarbetspartner till B-Engaged som är en ny innovativ tjänst som mäter och utvecklar medarbetarengagemang. B-Engaged är mer än ett traditionellt enkätverktyg. Systemets självlärande förmåga (AI) ger beställaren tillgång till både direkta analyser och fördjupande undersökningar. STQMs roll är att ta fram individuella förbättringsförslag och handlingsplaner utifrån resultatet, och vid behov finns vi även med som chefsstöd via digital chatt eller IRL.

Läs mer här: 


Monica Edgren och Mattias Seger
Monica och Mattias har stor erfarenhet av att utveckla människor och verksamheter inom en rad olika branscher. De drivs av en gemensam passion för ledarskap och människor. Med ledorden förnyelse, utveckling och transformation har de lett människor och verksamheter i förändrings- och utvecklingsarbete med fantastiska resultat under lång tid. Samarbetet med STQM berör ledar- och medarbetarutveckling i olika former.


Harriet Holmgren
Harriet Holmgren är socionom med lång erfarenhet som chef och handläggare inom socialtjänsten, särskilt inom äldreomsorg och området funktionsnedsättning/LSS. I STQM genomför Harriet framför allt utbildningar och handledning för biståndshandläggare, LSS-handläggare och handläggare inom socialpsykiatri. Här kan du läsa mer om Harriets specialområden.


Karin Öljemark
Karin Öljemark är en mycket uppskattad konsult och framgångscoach med 20 års erfarenhet av coaching med inriktning på grupp- och ledarskapsutveckling. Hon är orädd och lyhörd när det gäller att möta människor där de är och anpassa metodik och kommunikation för bästa möjliga utveckling. Hon arbetar med rollförståelse och IPU beteendeanalyser för att skapa högpresterande team och ledare. I STQM arbetar Karin med ledarutveckling och teamutveckling.


Yvonne Forsyth
Yvonne Forsyth har lång erfarenhet av verksamhets- och ledarskapsutveckling i både svensk och internationell miljö. Hennes expertområden är verksamhetsutveckling, förändringsledning samt individuell ledarskapsutveckling och coaching. Hon är licensierad användare av IPU beteendeanalyser samt utbildad NLP-coach. Yvonnes har en förmåga att snabbt förstå kundens behov och utmaningar och sätta dessa i relation till en övergripande process och verksamhetsutveckling.


Eva Arvidsson och Åke Svenson
Eva och Åke är f.d. seniorkonsulter i STQM och numera samarbetspartners kring framför allt två produktområden – Etikbox för äldreomsorgen samt 12 samtal om Bemötandets etik. I båda dessa produkter är det Eva och Åke som svarar för idé, utformning och innehåll, med STQM som ansvarig utgivare.


Pernilla Hjälm
Pernilla Hjälm är certifierad ICC Coach, handledare inom Försvarshögskolans Utvecklande Ledarskap (UL) och utbildar sig förnärvarande till KBT-terapeut (kognitiv beteendeterapi). Hon är mycket uppskattad för sin förmåga att driva projekt och vara strukturerad och handlingskraftig. Tillsammans med STQM arbetar Pernilla främst med ledarskapsutveckling, organisationsutveckling och personlig utveckling genom UL och coaching med KBT-inriktning.


Suzanne Gieser
Suzanne är fil. dr. i idéhistoria, certifierad relationsterapeut och coach. Hon har arbetat i 10 år med beteendevetenskapliga utbildningar på högskolenivå inom STQM. Suzanne har specialiserat sig på konflikthantering, personlig utveckling och professionellt utvecklingsstöd av individer, relationer och grupper. Hon har en bred och djup kunskap om Jung vars tankar och filosofi varit en ledstjärna både professionellt och privat.


Johannes Helfrich
Johannes har 15 år i försvaret med ledarutveckling som bakgrund, IT-chef på arméstaben, utbildningschef på Lexicon, affärsområdeschef på Enea Data, eget bolag sedan 1990, projektledare för IHD 1990, var anställd sju år i WM-data Management, har utvecklat ledarträningsprogram för Cap Gemini, har gjort förstudie åt Volvo och verksamhetsutvecklat Sparbanken IT, processledare för Skolverket och varit stöd åt förändringsprojekt i Försäkringskassan Stockholms län. Johannes specialkompetens är verksamhetsutveckling och ledarutveckling.