Mission, affärside och värdegrund

Vår mission

Att utifrån en helhetssyn och en humanistisk värdegrund bidra till en positiv samhälls- och näringslivsutveckling, genom att stärka individers och verksamheters förmåga att möta morgondagen.

Vår affärsidé

Att erbjuda skräddarsydda konsulttjänster och ledarskapsprogram med hög servicegrad och verksamhetsnytta till chefer och ledare i privat och offentlig sektor, vars behov är att frigöra tid, minska personalomsättningen, attrahera ny kompetens, förbättra samarbete, få nöjdare kunder och högre kvalitet.

Våra grundläggande värden

Mod Genom att skapa ett långsiktigt partnerskap med kunderna kan vi agera med mod och tydlighet. Vi vågar agera med självförtroende och uttrycka en egen objektiv uppfattning.
Tillit Vi visar tillit genom att möta kunden med tilltro, ärlighet, öppenhet, renhårig och lojalitet.
Omtanke Vi visar omtanke och agerar med generositet, omsorg, vänlighet, lyhördhet, respekt, ödmjukhet och bygger långsiktiga relationer.
Kompetens Vi agerar kompetent med kunskap, erfarenhet, närvaro, insikt och sätter tydliga gränser för var vår kompetens tar slut.
Engagemang Vi möter kunden med motivation och intresse. Vi agerar med en stark drivkraft utifrån bästa möjliga kundnytta.