Dan Lindqvist

Dan Lindqvist

Verksamhet, ekonomi och struktur med kunden i fokus är grunden för Dan Lindqvist när det gäller att utveckla verksamheter inom ledning och styrning, där mätbar kvalitet är en ledstjärna.

Dan är diplomerad marknadsekonom från IHM med påbyggnad inom ledarskap. Han arbetar sedan flera år med ledning och struktur, där fokus ligger på verksamheter inom exempelvis SoL, LSS och HSL, vilka har regulatoriska krav på ledningssystem. Arbetet sker med stort engagemang och med målet att skapa en förutsägbar och spårbar kvalitet. För att dokumentera och visualisera kvalitetsledningssystemets processer arbetar vi i modelleringsverktyget 2C8. Han har tidigare erfarenhet som bland annat VD och Affärsområdeschef i globala bolag inom IT-branschen under 25 år. Där har han bidragit till verksamhets- och kommunikationslösningar inom olika verksamheter. Vård och omsorg var här ett fokusområde, både i privata och offentliga verksamheter.

Släng pärmen – det är innehållet du behöver

Situationer där verksamheter ofta behöver hjälp är:

  • Verksamheter som står inför hotet att inte nå kravställd kvalitet och riskerar vite, eller inte kan utveckla sin verksamhet på önskat sätt. Dokumentera arbetsflöden och rutiner för att ta fram ett väl integrerat ledningssystem som stödjer verksamheten i vardagen. Framgångsrikt genomföra ett införande, samt följa upp och coacha ledningen i en trygg fortsatt utveckling.
  • Verksamhetens uppdrag är styrande men ibland tar IT-lösningars införande för stor plats utan att ta nödvändig hänsyn till mål och rutiner. Säkerställa att ledningssystemet följs vid ett införande eller byte av ett integrerat IT-stöd i verksamheten.
  • Verksamheten måste veta när och att de når uppsatta mål. Ta fram och dokumentera mål, förutsättningar och nyckeltal där uppgiften är att mäta mot strategiska mål, samt val av variabler och triggers är då avgörande.

Här kan du läsa mer

Här hittar du ett urval av de blogginlägg Dan skrivit kring kvalitet och ledningssystem.