Maria Eliasson

Maria Eliasson är processledare, coach och utbildare, och brinner för att ta tillvara på den kompetens och drivkraft som finns i organisationer genom att skapa tydlighet, delaktighet och kreativitet i såväl ledningsgrupper, styrelser samt arbetsgrupper. Hennes specialitet är att hjälpa chefer och ledare med konkreta dialogverktyg för det goda samtalet i grupper, så att man når konsensus och högt engagemang kring beslut.

Maria skapar tydlighet, delaktighet och kreativitet på möten

Maria är internationellt certifierad i facilitering och en av författarna till Sveriges första handbok i facilitering ”Sätt fart på arbetsmötet – en handbok i facilitering” som även finns på engelska. Hon håller kurser i facilitering/processledning och hjälper sina kunder med att leda viktiga processmöten där det behövs en ledare som är neutral till innehållet, men stödjer gruppen med metoder och arbetssätt som skapar engagemang långt efter mötets slut. Hon anlitas exempelvis för grupputveckling, uppföljning av medarbetarundersökning, vision och strategiarbeten, värdegrund och organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete.

Maria är personalvetare och mindfulnessinstruktör. Hon är certifierad i GDQ och har en gedigen verktygslåda av forskningsbaserade metoder för grupputveckling. Hon är dessutom diplomerad coach. Hon har erfarenhet från HR, IT och Telecom-sektorn samt som organisationskonsult inom såväl privat som offentlig sektor.