Milla Jonsson

Milla Jonsson är utbildare och seniorkonsult med stor erfarenhet av strategisk kompetensutveckling och coachande ledarskap. Hon utvecklar och producerar utbildningar för chefer och medarbetare kring frågor kopplade till systematiskt arbetsmiljöarbete. Hennes specialområden ligger inom ledarskapsutveckling, arbetsrätt och arbetsmiljörätt, kollektivavtal, förhandling, medling och utredning.

Milla gör det svåra enkelt

Milla är en god kommunikatör med starkt målfokus som utgår från både organisationens och medarbetarnas behov för framtida utveckling. Med en kombination av djup kunskap och erfarenhet kring arbetsmiljöfrågor samt en kraftfull pedagogik är Milla en mycket eftertraktad konsult och utbildare.

Här kan du läsa mer

I STQM arbetar Milla som föreläsare och utbildare inom olika arbetsmiljöfrågor. Du möter henne i följande utbildningar:

Artiklar

Här kan du läsa artiklar som Milla skrivit på olika arbetsmiljöteman.