Milla Jonsson

Milla Jonsson är utbildare och seniorkonsult med stor erfarenhet av strategisk kompetensutveckling och coachande ledarskap. Hon utvecklar och producerar utbildningar för chefer och medarbetare kring frågor kopplade till systematiskt arbetsmiljöarbete. Hennes specialområden ligger inom ledarskapsutveckling, arbetsrätt och arbetsmiljörätt, kollektivavtal, förhandling, medling och utredning.

Milla gör det svåra enkelt

Milla är en god kommunikatör med starkt målfokus som utgår från både organisationens och medarbetarnas behov för framtida utveckling. Med en kombination av djup kunskap och erfarenhet kring arbetsmiljöfrågor samt en kraftfull pedagogik är Milla en mycket eftertraktad konsult och utbildare.

Mer av Milla

I början av maj kom larm från Arbetsmiljöverket om att dålig arbetsmiljö skördar fler liv än arbetsplatsolyckor – och att antalet dödsfall på grund av arbetsrelaterad stress kommer att öka i framtiden. Se Milla konkretisera problemet och dess potentiella lösningar i TV4:s Nyhetsmorgon från den 5 maj 2019. Titta här!


Milla föreläser och utbildar inom olika arbetsmiljöfrågor. Du möter henne i följande utbildningar:


Artiklar

Här kan du läsa artiklar som Milla skrivit på olika arbetsmiljöteman.