Sofia Dahlberg

Sofia Dahlberg har sitt konsultfokus inom processledning och -utveckling, där hon har gedigen erfarenhet av att analysera och förbättra processer. Hon arbetar nära er som kund och erbjuder uppdrag med inriktning på projektledning inom regelefterlevnad. Detta innebär bland annat analys och kartläggning av processer, upprättande av arbetsrutiner, information och utbildning samt kontroll. Hon vet värdet av att vara proaktiv och informerar och involverar alltid tidigt i processen. På så sätt förbättras flödet och risken för merkostnader och onödig administration minskar.

Sofia har erfarenhet av förbättringsarbete inom Lean, att hålla utbildningar, att upprätta instruktioner och arbetsrutiner samt kontroll. Hon håller även utbildningar och seminarier inom arbetsrätt. Hennes akademiska bakgrund består bland annat av en jurist- samt en ekonomexamen med HR inriktning.

Som person är Sofia proaktiv, positiv, tydlig, engagerad och nyfiken och hon brinner för att hjälpa människor att utvecklas.