Yvonne Forsyth

Yvonne ForsythYvonne Forsyth har lång erfarenhet av verksamhets- och ledarskapsutveckling i både svensk och internationell miljö. Hennes expertområden är verksamhetsutveckling, förändringsledning samt individuell ledarskapsutveckling och coaching. Hon är licensierad användare av IPU personprofiler samt utbildad NLP-coach.

Med akademisk utbildning som beteendevetare och en master i ledarskap i kombination med praktisk/operativ erfarenhet av utveckling och förändring i tillväxtbolag, har Yvonne en bred kompetens och förståelse för förändringsarbete och ledarens roll i skapandet av en lärande organisation. En framgångsrik och hållbar förändring skapas med hänsyn till både individ-, team- och organisationsnivå och genom etablering av informella och formella strukturer för lärandeprocesser kan den individuella kompetensen lyftas till en kollektiv nivå.

Yvonnes styrka är kartläggning och analys av såväl nuläge och utvecklingspotential som genomförande av förändring. Hon har en förmåga att snabbt förstå kundens behov och utmaningar och sätta dessa i relation till en övergripande process och verksamhetsutveckling.

En balans mellan struktur och kontext är Yvonnes signum och hon drivs av nyfikenhet, nya utmaningar och att bidra till hållbar utveckling och förändring på individ, team och organisationsnivå.