Arbetsmiljö

Begreppet arbetsmiljö innefattar alla förhållanden på en arbetsplats – såväl fysiska, sociala som organisatoriska. STQM erbjuder olika former av stöd och verktyg som underlättar för dig som arbetsgivare att komma i gång med arbetsmiljöarbetet och göra det till en naturlig del av verksamheten!

Vad vi erbjuder inom arbetsmiljö

Stöd i ert systematiska arbetsmiljöarbete

Reglerna om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) ställer krav på alla verksamheter att regelbundet undersöka, förebygga och genomföra åtgärder som minskar riskerna att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete. Vi hjälper er med struktur, analys och dokumentation så att processen blir så smidig som möjligt.  Läs mer om hur vi kan hjälpa er här.

Föreläsningar, kartläggningar och workshops för att skapa en hållbar arbetsplats

STQM erbjuder föreläsningar, kartläggningar och workshops som hjälper er att skapa en hållbar arbetsplats. Vi går igenom ett antal kända framgångsfaktorer och hjälper er att analysera er organisation utifrån dessa. Ni får konkreta tips och förslag på hur ni kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för era medarbetare. Läs mer om hur du skapar en hållbar arbetsplats här.

Utbildningar inom arbetsmiljö

Företag och organisationer har allt att vinna på att arbeta aktivt och effektivt med arbetsmiljöfrågor. STQMs utbildningar inom arbetsmiljö ger förutsättningarna för detta genom såväl teoretisk kunskap om lagkrav och regler, som praktiska metoder och verktyg. Läs mer om våra utbildningar här.