Välfärdssektorn

Kommunalt finansierad verksamhet

I mer än 20 år har STQM levererat olika typer tjänster och utvecklingsprogram till kommuner, landsting och företag inom välfärdssektorn. Använd STQMs kompetens och långa erfarenhet för att utveckla er verksamhet!

Vad vi erbjuder inom kommunalt finansierad verksamhet

Kultur och värdegrund

STQMs metod för analys av organisationskultur används ofta i samband med sammanslagningar, omorganisationer eller andra typer av förändringar. Vi erbjuder även coaching kring bemötande- och värdegrundsfrågor och har tagit fram olika typer av samtalsstöd som inspirerar till samtal kring frågor om värderingar och bemötande.

handläggningHandläggning

Vi har konsulter med lång egen chefserfarenhet inom socialtjänst och därmed kan vi erbjuda en rad eftertraktade tjänster inom handläggning: handledning för olika typer av biståndshandläggare, genomlysning av myndighetsutövning med perspektiv utifrån och samtidigt erfarenhet och kunskap inifrån, utbildningar kring kompetensförsörjning samt kring rättssäker och likställd myndighetsutövning inom socialtjänsten.

LedningssystemKvalitetsledning och ledningssystem

Ett kvalitetsledningssystem ger ökad kvalitet genom tydlighet i styrning och processer, som blir lätta att hitta för medarbetarna. För ledningen utgör systemet ett effektivt besluts- och ledningsstöd, och grunden för en god redovisning av verksamheten vid tillsyn eller egenkontroll. STQM erbjuder digitaliserade och verksamhetsstödjande ledningssystem som säkerställer att kommunens kvalitetskrav genomsyrar hela arbetsgången från handläggning fram till den enskilde brukaren.

ledarskapsutvecklingLedarskapsutveckling

I mer än 20 år har STQM levererat olika typer ledarutvecklingsprogram och andra utvecklingsprogram till främst kommuner, landsting och företag inom välfärdssektorn, med chef- och ledarutvecklingsprogram på alla chefsnivåer. Vår ledarskapsutveckling har ett helhetsperspektiv och har därför tre utgångspunkter: Utveckla verksamhet, Utveckla mig själv som ledare samt Utveckla mina medarbetare och team.

Systematiskt arbetsmiljöarbeteSystematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. STQM har utvecklat ett mycket kostnadseffektivt klickbart system som gör rutiner och processer tillgängliga för alla i företaget. Ingen kan skylla på att de inte vet var pärmen står. Med hjälp av en digitaliserad arbetsmiljöprocess är tydligheten ofrånkomlig gällande vem vad och hur.

TeamTeamutveckling

STQM hjälper företag och organisationer att skapa effektiva och motiverade team samt att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi är certifierade i några av marknadens absolut bästa hjälpmedel för effektiv team- och ledningsgruppsutveckling och våra konsulter har mångårig dokumenterad erfarenhet och många nöjda kunder.

STQMs team

Anneli Wallström-Söderbom hjälper och coachar ledningen i tjänstebaserade verksamheter som har behov av att effektivt driva förändringsprojekt, eftersom hon har en unik förmåga att få saker att hända. Läs mer om Anneli.

 

Dan LindqvistDan Lindqvist stödjer utförare i äldreomsorgen som har behov av att frigöra tid för kärnverksamheten för att öka kvaliteten, eftersom han har djup kompetens och ett starkt engagemang. Läs mer om Dan.

 

Harriet HolmgrenHarriet Holmgren stödjer socialtjänsten vid behov av att utveckla och kvalitetssäkra myndighetsutövningen eftersom hon har bred kompetens, stort engagemang samt ett verksamhetsnära perspektiv. Läs mer om Harriet.

 

Kjell EkbladhKjell Ekbladh utbildar och stödjer chefer inom välfärd som vill leda effektivare, eftersom han har mångårig erfarenhet och vass kompetens. Läs mer om Kjell.

 

Milla Jonsson samarbetar med STQM inom arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete. Lär mer om Milla.