Kultur och värdegrund

I dagens komplexa värld har frågor om organisationskultur, värdegrund och bemötande allt mer kommit fokus i såväl offentlig som privat verksamhet. När vi i tillhör en särskild organisation tar vi dess värdegrund och kultur för given, som det naturliga. Den har vuxit fram genom åren och vi förhåller oss relativt omedvetet till spelregler som vi lärt oss genom andra medarbetare och sedan länge existerande beteendestrukturer.

Arbetet med dessa frågor kring kultur, värdegrund och bemötande behöver ständigt underhållas. Nya medarbetare tillkommer. Nya situationer uppstår. Diskussionen måste hållas levande.

Vad vi erbjuder inom organisationskultur och värdegrund

Organisationskulturanalys
Kulturen är olika i olika organisationer, olika branscher och i olika regioner. Rådande organisationskultur präglar alla i en organisation. STQMs metod för analys av organisationskultur bygger på och involverar ledarna i organisationen. Vanliga uppdrag är i samband med sammanslagningar, omorganisationer eller andra typer av förändringar. Läs mer om organisationskulturanalys här.

Värdebaserad grupputveckling
Forskning visar att medvetenhet om personliga värderingar har en stor påverkan på engagemang i arbetet. Värdebaserad grupputveckling bidrar till en högre grad av öppenhet i kommunikationen, ökad delaktighet, tillit, inkludering och respekt. Ett bättre klimat för utveckling och prestation! Läs mer om värdebaserad grupputveckling här.

Värdebaserad utveckling av individ
Vi erbjuder processer för att upptäcka, utforska och leva efter personlig värdegrund så långt det är önskvärt och lämpligt med hänsyn till roll och situation. Det blir också lättare att relatera till organisationens värderingar när vi kan göra de personliga kopplingarna till dem. Läs mer om värdebaserad utveckling av individ här.