Kultur och värdegrund

I dagens komplexa värld har frågor om organisationskultur, värdegrund och bemötande allt mer kommit fokus i såväl offentlig som privat verksamhet. När vi i tillhör en särskild organisation tar vi dess värdegrund och kultur för given, som det naturliga. Den har vuxit fram genom åren och vi förhåller oss relativt omedvetet till spelregler som vi lärt oss genom andra medarbetare och sedan länge existerande beteendestrukturer.

Arbetet med dessa frågor kring kultur, värdegrund och bemötande behöver ständigt underhållas. Nya medarbetare tillkommer. Nya situationer uppstår. Diskussionen måste hållas levande.

Vad vi erbjuder inom organisationskultur och värdegrund

OrganisationskulturOrganisationskulturanalys

Kulturen är olika i olika organisationer, olika branscher och i olika regioner. Rådande organisationskultur präglar alla i en organisation. STQMs metod för analys av organisationskultur bygger på och involverar ledarna i organisationen. Vanliga uppdrag är i samband med sammanslagningar, omorganisationer eller andra typer av förändringar.

etikboxEtikbox för äldreomsorgen

Etikbox för äldreomsorgen är ett stöd- och utbildningsmaterial om värdegrunden för äldreomsorgen. Materialet kan användas i samband med utbildning, arbetsplatsträffar och anhörigträffar. I Etikboxen ingår en vägledning med råd och tips om hur den kan användas. Konsulthjälp finns också att få vid behov.

Samtalsstöd om bemötandets etik

Frågor om bemötande är ständigt aktuella i organisationer och företag som arbetar med människor. Många klagomål i verksamheter handlar just om brister i bemötandet. Samtalsstödet 12 samtal om bemötandets etik är framtaget för att inspirera samt ge idéer och underlag till samtal genom konkreta beskrivningar av olika bemötandesituationer.