Ledarskapsutveckling

Vill du stärka dig i din roll som chef och ledare? Vi utbildar, coachar och stöttar ledare på alla nivåer och i de flesta av deras utmaningar. Vi hjälper ledare, chefer med personalansvar, team och projektledare att bli tryggare i sin roll, få mer kraft, få mer gjort och må bättre. Våra konsulter och samarbetspartners har med sin gedigna kunskap, långa erfarenhet och stora engagemang hjälpt, coachat och utbildat många chefer och ledare med utmärkta resultat.

Att försöka bli en perfekt ledare är ett omöjligt uppdrag. Det finns inga perfekta chefer och ledare. Du måste jobba tillsammans med dina medarbetare om du vill skapa goda resultat och en hållbar konkurrenskraftig verksamhet. Du måste också jobba resurssmart och strukturerat.  På STQM jobbar vi med skräddarsydda uppdrag. Vi sätter fokus på dig och dina utmaningar så du får ut mesta möjliga av din investering i ledarskapsutveckling.

Vi delar in vår ledarskapsutveckling i tre huvudsakliga områden:

  • Utveckla verksamhet – Ledarens uppdrag är att styra, utveckla, operativt leda samt kontinuerligt följa upp verksamheten och sina medarbetare.
  • Utveckla mig själv som ledare – Inbegriper såväl kompetens i olika ledarmetoder och -verktyg som självinsikt och att vara intresserad av att kontinuerligt vidareutveckla sin egen förmåga i ledarskap.
  • Utveckla mina medarbetare och team – Ledarens förmåga att leda medarbetskap och team  har avgörande betydelse för hur väl verksamheten fungerar och utvecklas.

Vad vi erbjuder inom ledarskapsutveckling

Chefscoaching
STQM erbjuder chefscoaching med olika inriktningar och olika verktyg, t.ex. 360 analyser.  Programmen syftar till att utveckla dig som ledare och chef i din verksamhet. Genom coaching ökar du medvetenheten om potential och drivkrafter, och lockar fram dessa. Du får hjälp att hitta effektiva lösningar för att uppnå högsta resultat och bästa utveckling. Läs mer om chefscoaching här.

Ledarutvecklingsprogram
Vårt ledarutvecklingsprogram vänder sig till chefer och ledare som vill fördjupa och utveckla sin ledarkompetens och därmed stärka sitt ledarskap i den dagliga verksamheten. Målet är att cheferna efter genomgått program ska vara trygga och tydliga i sitt ledarskap. Utbildningen omfattar fyra teman: Att leda sig själv, att leda andra, att leda grupper och att leda i förändring. Läs mer här om ledarutvecklingsprogram här.

Värdebaserad utveckling av individ
Vi erbjuder processer för att upptäcka, utforska och leva efter personlig värdegrund så långt det är önskvärt och lämpligt med hänsyn till roll och situation. Det blir också lättare att relatera till organisationens värderingar när vi kan göra de personliga kopplingarna till dem. Läs mer om värdebaserad utveckling av individ här.