ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling

STQMs grundsyn är att ledarskap är att utveckla. Sina medarbetare och sig själv. Den dag du blir chef eller ledare skapar du resultat genom dina medarbetare. För att framgångsrikt kunna utveckla andra måste du också arbeta med din egen ledarskapsutveckling och med din självinsikt.

STQM har ett fokus på verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv, där chefer och ledares kompetens och engagemang för sitt uppdrag är avgörande för prestationen. Vår ledarskapsutveckling har därför tre utgångspunkter:

Utveckla verksamhet
Ledarens uppdrag är att styra, utveckla, operativt leda samt kontinuerligt följa upp verksamheten och sina medarbetare.

Utveckla mig själv som ledare
Inbegriper såväl kompetens i olika ledarmetoder och -verktyg som självinsikt och att vara intresserad av att kontinuerligt vidareutveckla sin egen förmåga i ledarskap.

Utveckla mina medarbetare och team
Ledarens förmåga att leda medarbetare och team eller ledningsgrupper har avgörande betydelse för hur väl verksamheten fungerar och utvecklas.

Vad vi erbjuder inom ledarskapsutveckling

Chefscoaching

STQM erbjuder chefscoaching med två olika inriktningar – KBT eller Axiologi. Båda dessa program syftar till att utveckla dig som ledare och chef i din verksamhet. Genom coaching ökar du medvetenheten om potential och drivkrafter, och lockar fram dessa. Du får hjälp att hitta effektiva lösningar för att uppnå högsta resultat och bästa utveckling.

Ledarutvecklingsprogram

Vårt ledarutvecklingsprogram vänder sig till chefer och ledare som vill fördjupa och utveckla sin ledarkompetens och därmed stärka sitt ledarskap i den dagliga verksamheten. Målet är att cheferna efter genomgått program ska vara trygga och tydliga i sitt ledarskap. Utbildningen omfattar fyra teman: Att leda sig själv, att leda andra, att leda grupper och att leda i förändring.

Projektledartjänster

Uppdateras inom kort.