Ledarskapsutveckling

STQMs grundsyn är att ledarskap är att utveckla. Sina medarbetare och sig själv. Den dag du blir chef eller ledare skapar du resultat genom dina medarbetare. För att framgångsrikt kunna utveckla andra måste du också arbeta med din egen ledarskapsutveckling och med din självinsikt.

STQM har ett fokus på verksamhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv, där chefer och ledares kompetens och engagemang för sitt uppdrag är avgörande för prestationen. Vår ledarskapsutveckling har därför tre utgångspunkter:

  • Utveckla verksamhet – Ledarens uppdrag är att styra, utveckla, operativt leda samt kontinuerligt följa upp verksamheten och sina medarbetare.
  • Utveckla mig själv som ledare – Inbegriper såväl kompetens i olika ledarmetoder och -verktyg som självinsikt och att vara intresserad av att kontinuerligt vidareutveckla sin egen förmåga i ledarskap.
  • Utveckla mina medarbetare och team – Ledarens förmåga att leda medarbetare och team eller ledningsgrupper har avgörande betydelse för hur väl verksamheten fungerar och utvecklas.

Vad vi erbjuder inom ledarskapsutveckling

Chefscoaching
STQM erbjuder chefscoaching med olika inriktningar och olika verktyg, t.ex. KBT eller Axiologi. Programmen syftar till att utveckla dig som ledare och chef i din verksamhet. Genom coaching ökar du medvetenheten om potential och drivkrafter, och lockar fram dessa. Du får hjälp att hitta effektiva lösningar för att uppnå högsta resultat och bästa utveckling. Läs mer om chefscoaching här.

Ledarutvecklingsprogram
Vårt ledarutvecklingsprogram vänder sig till chefer och ledare som vill fördjupa och utveckla sin ledarkompetens och därmed stärka sitt ledarskap i den dagliga verksamheten. Målet är att cheferna efter genomgått program ska vara trygga och tydliga i sitt ledarskap. Utbildningen omfattar fyra teman: Att leda sig själv, att leda andra, att leda grupper och att leda i förändring. Läs mer här om ledarutvecklingsprogram här.

Värdebaserad utveckling av individ
Vi erbjuder processer för att upptäcka, utforska och leva efter personlig värdegrund så långt det är önskvärt och lämpligt med hänsyn till roll och situation. Det blir också lättare att relatera till organisationens värderingar när vi kan göra de personliga kopplingarna till dem. Läs mer om värdebaserad utveckling av individ här.