Chefscoaching

Genom coaching ökar du medvetenheten om potential och drivkrafter, och lockar fram dessa. Du får hjälp att hitta effektiva lösningar för att uppnå högsta resultat och bästa utveckling. För att nå yttersta kvalitet bygger vi coachingen på förtroende, tillit och en tydlig samtalsstruktur, och fokus är riktat framåt.

Chefscoaching med KBT

Vi använder oss av styrkan i KBT (kognitiv beteendeterapi) för att få mest ut av våra utvecklingsinsatser inom ledarskap. Vi vet alla att det inte är lätt att förändra och utveckla beteenden. Det handlar om att bryta mönster som vi har gjort under lång tid och vi behöver ha både motivation och rätt redskap att komma vidare. Men vi behöver också förstå anledningen till varför vi gör en sak och varför det blivit en strategi. När vi förklarar olika modeller som finns i KBT-paraplyet är det många som känner igen sig och tycker om modellerna.

Sören Hjälm är beteendevetare och forskare vid Örebro universitet samt certifierad KBT-terapeut.

 

 

Chefscoaching med Axiologi

Denna form av coaching utgår ifrån en personlig axiologisk rapport om ditt tanke- och värderingsmönster. Utifrån denna genereras 13 st individuella e-brev med olika coachingteman och hemuppgifter, där olika ledarmetoder blir belysta. Här kan du läsa mer om den fascinerande vetenskapen Axiologi

Expempel på teman som tas upp i de 13 e-breven är: Utveckla förståelsen för dina medarbetare, Din syn på att låta andra lyckas, Din förmåga att matcha yrkesroller och individer och att jämföra kompetens och förmåga, Konstruktiv feedback, Att skapa motivation, Coaching, Delegering, Olika ledarmetoder, Formella och informella dialoger om resultat och utveckling.

Kjell Ekbladh är en uppskattad strategisk rådgivare till högsta ledning och certifierad på den högsta nivån (IV) inom Axiologin.