Chefscoaching

Genom coaching ökar du medvetenheten om potential och drivkrafter, och lockar fram dessa. Du får hjälp att hitta effektiva lösningar för att uppnå högsta resultat och bästa utveckling. För att nå yttersta kvalitet bygger vi coachingen på förtroende, tillit och en tydlig samtalsstruktur, och fokus är riktat framåt.

Chefscoaching med KBT

Vi använder oss av styrkan i KBT (kognitiv beteendeterapi) för att få mest ut av våra utvecklingsinsatser inom ledarskap. Vi vet alla att det inte är lätt att förändra och utveckla beteenden. Det handlar om att bryta mönster som vi har gjort under lång tid och vi behöver ha både motivation och rätt redskap att komma vidare. Men vi behöver också förstå anledningen till varför vi gör en sak och varför det blivit en strategi. När vi förklarar olika modeller som finns i KBT-paraplyet är det många som känner igen sig och tycker om modellerna.

Sören Hjälm är beteendevetare och forskare vid Örebro universitet samt certifierad KBT-terapeut.