Våra utbildningar

STQM erbjuder ett antal utbildningar inom frågor som berör ledarskap och arbetsmiljö. Utbildningarnas innehåll och struktur kan anpassas och skräddarsys efter varje verksamhets unika förutsättningar. Välkommen att titta runt och tveka inte att höra av dig om du blir nyfiken!

Utbildningar inom ARBETSMILJÖ
Företag och organisationer har allt att vinna på att arbeta aktivt och effektivt med arbetsmiljöfrågor. STQMs utbildningar inom arbetsmiljö ger förutsättningarna för detta genom såväl teoretisk kunskap om lagkrav och regler, som praktiska metoder och verktyg. Läs mer om våra utbildningar inom arbetsmiljö här.

Utbildningar inom STRESS
Förmågan att hantera och förebygga stress är en viktig färdighet för att kunna fungera och arbeta effektivt. Genom STQMs utbildningar inom stress får chefer och medarbetare förståelse för hur vi människor påverkas av stress och konkreta strategier för stresshantering och återhämtning. Läs mer om våra utbildningar inom stress här.

Utbildningar inom LEDARSKAP
Ledarskapet har en avgörande betydelse för en verksamhets utveckling och kvalitet samt för uppfyllelse av mål och resultat. STQMs utbildningar inom ledarskap stärker och utvecklar ledarskapet och anpassas till målgruppens erfarenhet och specifika utmaningar på olika chefs- och ledarnivåer. Läs mer om våra utbildningar inom ledarskap här.

DU KAN OCKSÅ SE OCH BOKA VÅRA UTBILDNINGAR HOS UTBILDNING.SE
logo