Våra utbildningar

STQM erbjuder ett antal utbildningar inom frågor som berör ledarskap och hållbara arbetsplatser. Utbildningarnas innehåll och struktur kan anpassas och skräddarsys efter varje verksamhets unika förutsättningar. Välkommen att titta runt och tveka inte att höra av dig om du blir nyfiken!

Utbildningar inom arbetsmiljö
Företag och organisationer har allt att vinna på att arbeta aktivt och effektivt med arbetsmiljö- och hållbarhetsfrågor. STQMs utbildningar inom arbetsmiljö ger förutsättningarna för detta genom såväl teoretisk kunskap som praktiska metoder och verktyg. Läs mer om våra utbildningar inom arbetsmiljö här.

Utbildningar inom stress
Förmågan att hantera och förebygga stress är en viktig färdighet för att kunna fungera och arbeta effektivt. Genom STQMs utbildningar inom stress får chefer och medarbetare förståelse för hur vi människor påverkas av stress och konkreta strategier för stresshantering och återhämtning. Läs mer om våra utbildningar inom stress här.

Utbildningar inom ledarskap
Ledarskapet har en avgörande betydelse för en verksamhets utveckling och kvalitet samt för uppfyllelse av mål och resultat. STQMs utbildningar inom ledarskap stärker och utvecklar ledarskapet och anpassas till målgruppens erfarenhet och specifika utmaningar på olika chefs- och ledarnivåer. Läs mer om våra utbildningar inom ledarskap här.

Webbutbildningar
Vi vet att det idag kan vara svårt att få tid till allt som man som chef och ledare måste göra. En webbutbildning har fördelen att den kan genomföras var som helst, när som helst och i den takt du själv vill. Förutom tid sparar du med en webbutbildning även pengar jämfört med en traditionell klassrumsutbildning. Läs mer om våra webbutbildningar här.


DU KAN OCKSÅ SE OCH BOKA VÅRA UTBILDNINGAR HOS UTBILDNING.SE