Våra utbildningar

STQM erbjuder ett antal utbildningar inom frågor som berör ledarskap och arbetsmiljö. Utbildningarnas innehåll och struktur kan anpassas och skräddarsys efter varje verksamhets unika förutsättningar. Välkommen att titta runt och tveka inte att höra av dig om du blir nyfiken!

Att leda utan att vara chef

Många leder kollegor utan att ha en formell chefsbefattning med ett definierat personalansvar, som till exempel i projektorganisationer. Det ställer stora krav på att kunna använda egna och andras förutsättningar och resurser för att kunna leda människor mot ett gemensamt mål utan att ha ett formellt mandat. Utbildningen Att leda utan att vara chef ger deltagarna grunderna i kommunikation, coaching, feedback och konflikthantering.

Effektiva team

STQM erbjuder skräddarsydda program för teamutveckling, där medarbetarnas styrkor och potential tas tillvara. Programmen vänder sig chefer och teamledare som vill utveckla välfungerande team, höja motivationen hos medarbetarna, få en nytändning i organisationen, utveckla säkrare chefer och ledare och få verktyg för effektiv konflikthantering.

Effektivt arbetsmiljöarbete

Utbildningen Effektivt arbetsmiljöarbete vänder sig till chefer och ledare som vill få praktiska och konkreta verktyg för att möta den nya arbetsmiljölagen om psykisk ohälsa. Du får grundläggande kunskap om hur arbetsmiljöarbete bör bedrivas utifrån våra lagar och regler samt praxis på arbetsmarknaden. Dessutom behandlas frågor om stress på arbetsplatsen. Utbildningen leds av två av Sveriges främsta specialister inom dessa frågor.

värderingarLedarskap genom värderingar

Utbildningen Ledarskap genom värderingar vänder sig till chefer och ledare som vill fördjupa sin självinsikt och ta nästa steg i sin utveckling genom att utforska hur värderingar påverkar ledarskapet. I utbildningen används verktyget Value Online och du får insikt om dina personligt högst prioriterade värderingar och hur dessa påverkar och hjälper ditt ledarskap nu och framåt.

Ledarutvecklingsprogram

Vårt ledarutvecklingsprogram vänder sig till chefer och ledare som vill fördjupa och utveckla sin ledarkompetens och därmed stärka sitt ledarskap i den dagliga verksamheten. Målet är att cheferna efter genomgått program ska vara trygga och tydliga i sitt ledarskap. Utbildningen omfattar fyra teman: Att leda sig själv, att leda andra, att leda grupper och att leda i förändring.

Rehabilitering av utmattningssyndrom

Rehabilitering av utmattningssyndrom fokuserar på arbetsgivarens utmaningar och möjligheter när det gäller att förebygga och arbeta med rehabilitering av utmattningssyndrom. Det är en utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper om koordinering och samordning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i din funktion som chef.

Stress Management

Utbildningen Stress Management ger ökad förståelse för hur människan påverkas av stress och ger konkreta förslag på strategier för att förbättra förmågan att hantera den upplevda stressen. Målet med utbildningen är att arbetsgivare och medarbetare gemensamt ska ta ansvar för förbättrad hälsa och för att förebygga stress.

Utvecklande ledarskapUtvecklande ledarskap

Utbildningen Utvecklande Ledarskap är den svenska modellen av ett transformativt ledarskap och bygger på en 360-analys från sidoordnad, din chef, dig själv och dina medarbetare. Genom att både ge och ta emot feedback lär du dig att identifiera vilka ledarbeteenden som är gynnsamma – beteenden som du redan har och de som du behöver utveckla. Sedan får du hjälp med att utarbeta en personlig utvecklingsplan.

Högskoleutbildning i ledarskap

Sedan 2008 samarbetar STQM med Ersta Sköndal Bräcke högskola där vi tillsammans utvecklar, marknadsför och utbildar i ledarskap på högskolans uppdragsutbildningar. Det är utbildningar som utgår ifrån ett helhetsperspektiv på människan. Utbildningarna vänder sig till människovårdande yrkesutövare från en mängd olika arbetsområden.

Seminarier om arbetsmiljöfrågor

Seminarier är för dig som behöver lära dig mer om hur du som arbetsgivare ska hantera och förebygga några av de vanligast förekommande problemen och frågeställningarna när det gäller kränkande särbehandling, rehabilitering och misskötsel. Föreläsare är en av Sveriges främsta experter inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt.