Våra utbildningar

STQM erbjuder ett antal utbildningar inom frågor som berör ledarskap och arbetsmiljö. Utbildningarnas innehåll och struktur kan anpassas och skräddarsys efter varje verksamhets unika förutsättningar. Välkommen att titta runt och tveka inte att höra av dig om du blir nyfiken!

KonsultUtbildningar inom ARBETSMILJÖ

Företag och organisationer har allt att vinna på att arbeta aktivt och effektivt med arbetsmiljöfrågor. STQMs utbildningar inom arbetsmiljö ger förutsättningarna för detta genom såväl teoretisk kunskap om lagkrav och regler, som praktiska metoder och verktyg.

Utbildningar inom STRESS

Förmågan att hantera och förebygga stress är en viktig färdighet för att kunna fungera och arbeta effektivt. Genom STQMs utbildningar inom stress får chefer och medarbetare förståelse för hur vi människor påverkas av stress och konkreta strategier för stresshantering och återhämtning.

Utbildningar inom LEDARSKAP

Ledarskapet har en avgörande betydelse för en verksamhets utveckling och kvalitet samt för uppfyllelse av mål och resultat. STQMs utbildningar inom ledarskap stärker och utvecklar ledarskapet och anpassas till målgruppens erfarenhet och specifika utmaningar på olika chefs- och ledarnivåer.

DU KAN OCKSÅ SE OCH BOKA VÅRA UTBILDNINGAR HOS UTBILDNING.SE
logo