Utbildningar inom arbetsmiljö

Företag och organisationer har allt att vinna på att arbeta aktivt och effektivt med arbetsmiljöfrågor. STQMs föreläsningar och utbildningar inom arbetsmiljö ger förutsättningarna för detta genom såväl teoretisk kunskap om lagkrav och regler, som praktiska metoder och verktyg. Alla utbildningar som presenteras nedan ges även i kortare föreläsningsformat, som kan skräddarsys efter era behov och utmaningar.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Brottas du som chef med svårförståeliga lagar och regelverk som resulterar i långdragna rehabiliteringsprocesser? Vår utbildning kring rehabilitering ger såväl teoretisk kunskap om aktuell forskning och juridiska delar som rör socialförsäkringen och arbetsrätten, som konkreta praktiska råd och verktyg. Lär dig hantera utmaningar och möjligheter i din roll som chef när det gäller att förebygga och arbeta med sjukskrivning och rehabilitering! Läs mer om Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar här.

Att hantera misskötsel – från ord till handling
Vad är en misskötsel och hur ska du som arbetsgivare agera? Välkommen till en heldagsutbildning som ger dig all information kring hur du som arbetsgivare behöver hantera olika former av misskötsel och gå från ord till handling på rätt sätt, steg för steg. Läs mer om Att hantera misskötsel – från ord till handling här.

Arbetsmiljö för skyddsombud
Arbetsmiljö för skyddsombud är en endagsutbildning som går igenom rättigheter och skyldigheter för dig som har rollen som skyddsombud och arbetsmiljöombud. Vi tittar på praktiska exempel på olika situationer som du kan behöva hantera och hur du får samverkan med arbetsgivare och fackliga representanter att fungera på bästa sätt. Utbildningen ger också kunskap om relevanta lagar att förhålla sig till. Läs mer om Arbetsmiljö för skyddsombud här.

Effektivt arbetsmiljöarbete
Utbildningen Effektivt arbetsmiljöarbete vänder sig till chefer och ledare som vill få praktiska och konkreta verktyg för att möta den nya arbetsmiljölagen om psykisk ohälsa. Du får grundläggande kunskap om hur arbetsmiljöarbete bör bedrivas utifrån våra lagar och regler samt praxis på arbetsmarknaden. Dessutom behandlas frågor om stress på arbetsplatsen. Utbildningen leds av två av Sveriges främsta specialister inom dessa frågor. Läs mer om Effektivt arbetsmiljöarbete här.

Föreläsningar, kartläggningar och workshops för att skapa en hållbar arbetsplats

STQM erbjuder föreläsningar, kartläggningar och workshops som hjälper er att skapa en hållbar arbetsplats. Vi går igenom ett antal kända framgångsfaktorer och hjälper er att analysera er organisation utifrån dessa. Ni får konkreta tips och förslag på hur ni kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för era medarbetare. Läs mer om hur du skapar en hållbar arbetsplats här.

Webbutbildning: Kränkande särbehandling – förebygg och hantera
Kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen är en stor riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa. Denna webbutbildning är indelad i olika kapitel som går från mer övergripande kunskap om hur ett systematiskt och genomtänkt arbetsmiljöarbete går till, till ett mer specifikt och fördjupat fokus på kränkande särbehandling. Utbildningen tar ca 3 h och vänder sig till dig som är chef, HR-ansvarig, arbetsmiljöombud eller fackligt ombud. Läs mer om webbutbildningen Kränkande särbehandling här.