Konsult

Utbildningar inom ARBETSMILJÖ

Företag och organisationer har allt att vinna på att arbeta aktivt och effektivt med arbetsmiljöfrågor. STQMs utbildningar inom arbetsmiljö ger förutsättningarna för detta genom såväl teoretisk kunskap om lagkrav och regler, som praktiska metoder och verktyg.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Brottas du som chef med svårförståeliga lagar och regelverk som resulterar i långdragna rehabiliteringsprocesser? Vår utbildning kring rehabilitering ger såväl teoretisk kunskap om aktuell forskning och juridiska delar som rör socialförsäkringen och arbetsrätten, som konkreta praktiska råd och verktyg. Lär dig hantera utmaningar och möjligheter i din roll som chef när det gäller att förebygga och arbeta med sjukskrivning och rehabilitering!

Arbetsmiljö för skyddsombud

Arbetsmiljö för skyddsombud är en tvådagarsutbildning som går igenom rättigheter och skyldigheter för dig som har rollen som skyddsombud och arbetsmiljöombud. Vi tittar på praktiska exempel på olika situationer som du kan behöva hantera och hur du får samverkan med arbetsgivare och fackliga representanter att fungera på bästa sätt. Utbildningen ger också kunskap om relevanta lagar att förhålla sig till.

Effektivt arbetsmiljöarbete

Utbildningen Effektivt arbetsmiljöarbete vänder sig till chefer och ledare som vill få praktiska och konkreta verktyg för att möta den nya arbetsmiljölagen om psykisk ohälsa. Du får grundläggande kunskap om hur arbetsmiljöarbete bör bedrivas utifrån våra lagar och regler samt praxis på arbetsmarknaden. Dessutom behandlas frågor om stress på arbetsplatsen. Utbildningen leds av två av Sveriges främsta specialister inom dessa frågor.

Webbutbildning: Expresskurs i arbetsmiljö med fördjupning i kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen är en stor riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa. Denna webbutbildning är indelad i olika kapitel som går från mer övergripande kunskap om hur ett systematiskt och genomtänkt arbetsmiljöarbete går till, till ett mer specifikt och fördjupat fokus på kränkande särbehandling. Utbildningen tar ca 3 h och vänder sig till dig som är chef, HR-ansvarig, arbetsmiljöombud eller fackligt ombud.

Seminarier om arbetsmiljöfrågor

Seminarier är för dig som behöver lära dig mer om hur du som arbetsgivare ska hantera och förebygga några av de vanligast förekommande problemen och frågeställningarna när det gäller kränkande särbehandling, rehabilitering och misskötsel. Föreläsare är en av Sveriges främsta experter inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt.