Utbildningar inom arbetsmiljö

Utbildningar inom arbetsmiljö

Företag och organisationer har allt att vinna på att arbeta aktivt och effektivt med arbetsmiljöfrågor för att skapa en välmående och hållbar arbetsplats. STQMs föreläsningar och utbildningar inom arbetsmiljö ger förutsättningarna för detta genom såväl teoretisk kunskap, som praktiska metoder och verktyg.

Utbildningar inom arbetsmiljö, föreläsningar, kartläggningar och workshops för att skapa en hållbar arbetsplats

STQM erbjuder utöver utbildningar inom arbetsmiljö föreläsningar, kartläggningar och workshops som hjälper er att skapa en hållbar arbetsplats. Vi går igenom ett antal kända framgångsfaktorer och hjälper er att analysera er organisation utifrån dessa. Ni får konkreta tips och förslag på hur ni kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för era medarbetare. Att prioritera och investera i att skapa en hållbar arbetsplats är en viktig del i ledarskapet och en avgörande konkurrensfördel på dagens arbetsmarknad. En nyckelingrediens i  Talent management.  Läs mer om hur du skapar en hållbar arbetsplats här.

Webbutbildning: Kränkande särbehandling – förebygg och hantera

I Arbetsmiljöverkets senaste rapport ”Arbetsorsakade besvär” uppger cirka 450 000 individer att de någon gång under det senaste året blivit utsatta för kränkande särbehandling eller mobbning på arbetsplatsen. Hur ser den sanna bilden ut på er arbetsplats? Vad gör man  om det  förekommer särbehandling och hur hanterar man kravet att vara  opartisk?

Kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen är en stor riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa. Denna webbutbildning är indelad i olika kapitel som går från mer övergripande kunskap om hur ett systematiskt och genomtänkt arbetsmiljöarbete går till, till ett mer specifikt och fördjupat fokus på kränkande särbehandling. Utbildningen tar ca 3 h och vänder sig till dig som är chef, HR-ansvarig, arbetsmiljöombud eller fackligt ombud. Läs mer om webbutbildningen Kränkande särbehandling här.

Inte övertygad?

En artikel som lyfter och belyser frågan hittar ni här!  

millajonsson.se