Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Med STQMs utbildning kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar får du teoretisk kunskap kring juridik och regelverk, i kombination med praktiska verktyg att använda för att få rätt dokumentation på plats och få tillbaka en medarbetare i arbete så snabbt som möjligt.

För vem

Detta är en företagsanpassad utbildning för chefer, arbetsgivarrepresentanter, HR, skyddsombud och fackliga ombud som vill fördjupa sina kunskaper kring såväl förbyggande arbete som sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Ur innehållet

Vetenskapliga studier visar att långtidssjukskrivningar ofta är relaterade till arbetssituationen och medför stora konsekvenser både för den drabbade individen och för organisationen. Det finns mycket att vinna på att jobba effektivt med frågor kring både förebyggande arbete och hur man hanterar bitarna med arbetsanpassning och rehabilitering!

Utbildningen går igenom:

 • Övergripande orientering i juridiska delar som rör socialförsäkringen och arbetsrätten förhållningssätt, lagar, sekretess och tystnadsplikt
 • Sjukskrivningsprocessen
 • Senaste forskningen inom stress och utmattningssyndrom
 • Behandlingsplaner
 • Teamarbete i arbetsförmågebedömning
 • Rehabiliteringsprocessen gentemot den sjukskrivna och övriga parter såsom HR, andra medicinska resurser, fackliga representanter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m.fl.
 • Rehabiliteringsmodeller med starkt forskningsstöd
 • Arbetssätt och metoder för återgång i arbete

Så säger tidigare deltagare

Syfte och mål

Ett stort ansvar ligger på arbetsgivaren att arbeta förebyggande men även att säkerställa att rehabiliteringen fungerar effektivt då sjukskrivningen är ett faktum. Utbildningen syftar till att:

 • öka kunskapen om vilka förebyggande åtgärder samt vilka rehabiliteringsmodeller som visar sig ha stark evidens för att effektivt rehabilitera människor
 • öka kunskapen om vilka arbetsmiljörättsliga åtaganden och möjligheter som kännetecknar en väl fungerande rehabiliteringsprocess
 •  redogöra för rehabiliteringsprocessens alla moment och aktörer
 • redogöra för din roll som chef i den s.k. rehabiliteringskedjan (sjukskrivningsprocessen)
 • kunna planera och genomföra koordinerande insatser som aktivt främjar återgång  i arbete i 
relation till rehabiliteringskedjan
 • kritiskt granska och värdera faktorer som främjar 
snabb återgång i arbete
 • ge dig förmåga att i praktisk handling kunna medverka 
till att förbättra sjukskrivningsprocessen i ett perspektiv utifrån såväl individ som organisation

Kursledare Milla Jonsson

Milla Jonsson är specialist och utbildare med stor erfarenhet av att utveckla organisationer kring frågor kopplade till systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Med en kombination av djup kunskap och erfarenhet kring dessa frågor samt en kraftfull pedagogik är Milla en mycket eftertraktad konsult och utbildare.

Praktisk information

Utbildningen är företagsanpassad. Kontakta oss för en offert om ni är minst fem personer från er organisation som är intresserade av utbildningen!