Arbetsmiljöutbildning

STQMs arbetsmiljöutbildning ger dig som chef eller arbetsledare god kunskap i hur ett framgångsrikt och strukturerat arbetsmiljöarbete bedrivs, dels när det gäller lagar och regler men också hur du skapar ett bra psykosocialt arbetsklimat.

För vem

Utbildningen vänder sig till chefer och ledare på alla nivåer.

Syfte och mål

Efter utbildningen kan du

 • Förstå och identifiera risker och arbeta förebyggande
 • Se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
 • Söka vidare information och omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet
 • Samverka i arbetsmiljöfrågor
 • Förstå ditt ansvar och din roll

Innehåll och upplägg för vår arbetsmiljöutbildning

Lagar och regler

Att känna till hur lagarna är uppbyggda och hur de fungerar utifrån olika fall, ger en trygghet i arbetsmiljöarbetet. Deltagarna får arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

 • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden, som påverkar arbetsmiljön
 • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka
 • Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
 • Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete
 • Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
 • Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
 • Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö (AFS 2015:4) 

Psykosociala frågor

De psykosociala frågorna upptar idag en allt större del av arbetsmiljöarbetet ute i företag och organisationer. Samarbetssvårigheter, mobbning, stress m.m. förekommer allt oftare. Trycket ökar på chefer att ta tag i de psykosociala frågorna. Under denna arbetsmiljöutbildning får deltagarna lära sig hur de ska hantera dessa frågor och hur olika lagar samverkar.

 • Vad är psykosocial arbetsmiljö?
 • Vad skapar arbetsmotivation och arbetsglädje?
 • Hur påverkar förändringar på arbetsplatsen?
 • Stress och mobbning
 • Kommunikation och samverkan
 • Risker utifrån arbetsmiljöns beskaffenhet
 • Värderingar
 • Ansvar och roller
 • Delegering

Följande lagar och arbetsmiljöföreskrifter gås igenom:

 • Arbetsmiljölagen och historiken kring denna
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
 • Kränkande särbehandling
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4
 • Arbetsanpassning och rehabilitering AFS 1994:01
 • Diskrimineringslagen
 • Medbestämmandelagen
 • Lagen om anställningsskydd

Upplägg

Grundupplägget för STQMs arbetsmiljöutbildning består av en heldag, som kan anpassas utifrån deltagarnas behov och förkunskaper.

Undervisningen är uppbyggt som en blandning av korta teoripass, praktiska övningar med case (ofta grundade i AD-domar), egen reflektion, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Alla teorier och modeller som presenteras under kursen är alla evidensbaserad och bygger på många års beprövad erfarenhet.

Utbildningen är företagsanpassad och kan ges i era egna lokaler eller till ett förmånligt konferenspris hos oss i Stockholm.

Personligt kursintyg ingår efter avslutad utbildning.

Kursledare

Milla Jonsson

Milla Jonsson är utbildare och seniorkonsult med stor erfarenhet och expertis kring att utveckla organisationer kring frågor kopplade till systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Med en kombination av djup kunskap och erfarenhet kring dessa frågor samt en kraftfull pedagogik är Milla en mycket eftertraktad konsult och utbildare.

Sagt om Milla

 • ”Superkurs, Milla är en väldigt duktig föreläsare.”
 • ”Imponerande att kunna omvandla ett så lagstyrt ämne till att låta så enkelt, tydligt och lättförståeligt, och samtidigt väcka ett merintresse.”
 • ”Mycket bra föreläsare – stort tack för en lärorik dag!”
 • ”Milla gör det svåra enkelt.”