Att hantera misskötsel – från ord till handling

Vad är en misskötsel och hur ska du som arbetsgivare agera? Välkommen till en företagsanpassad heldagsutbildning som ger dig all information kring hur du som arbetsgivare behöver hantera olika former av misskötsel och gå från ord till handling.

Att hantera misskötsel från ord till handling handlar om att göra rätt från början, steg för steg. Under utbildningen lär sig deltagarna att hantera problem som bland annat samarbetsproblem, sjukskrivningar som har sitt ursprung i konflikter eller attityder som anställda kan ha. Vad innebär det för en medarbetare att inte fullfölja sin del av anställningsavtalet och vad måste jag som arbetsgivare tänka på för att få dokumentationen rätt?

Utbildningen är mycket praktisk och efter en inledande teoretisk grund kommer vi redan efter första timmen att hantera vårt första fall. Vi arbetar utifrån verkliga case, AD-domar och varvar teori med diskussioner och gruppövningar.

För vem

Detta är en företagsanpassad utbildning för chefer, arbetsgivarrepresentanter, HR, skyddsombud och fackliga ombud som vill fördjupa sina kunskaper kring såväl förbyggande arbete som hantering av olika former av misskötsel.

Exempel på innehåll

  • Anställningsavtalets roll i det arbetsrättsligasystemet
  • Chefen som arbetsgivarrepresentant
  • Medarbetarens skyldigheter i anställningen
  • Olika typer av misskötsel
  • Göra rätt från början, steg för steg
  • Kompetens, prestation och samarbetsfrågor
  • Misskötsel som beror på sjukdom
  • Arbetsgivarens ansvar för stödåtgärder/omplacering
  • När finns grund för uppsägning eller avsked
  • De vanligaste misstagen och hur du gör för att undvika dem

Syfte och mål

Efter avslutad utbildning har du lärt dig definiera och hantera olika former av misskötsel på rätt sätt, steg för steg. Eftersom utbildningen ger både teoretisk kunskap och praktisk träning baserad på verkliga AD-domar och olika fallstudier är det enkelt att direkt applicera och använda kunskapen i den egna verksamheten efter utbildningsdagen.

Kursledare Milla Jonsson

Milla Jonsson är specialist och utbildare med stor erfarenhet av att utveckla organisationer kring frågor kopplade till systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Med en kombination av djup kunskap och erfarenhet kring dessa frågor samt en kraftfull pedagogik är Milla en mycket eftertraktad konsult och utbildare.

Praktisk information

Utbildningen är företagsanpassad. Kontakta oss för en offert om ni är minst fem personer från er organisation som är intresserade av utbildningen!