Kränkande särbehandling – full koll på 3 timmar (webbutbildning)

STQMs webbutbildning om kränkande särbehandling ger dig kunskap, insikt och verktyg för att arbeta förebyggande och effektivt hantera situationer som uppstår. Full koll på 3 timmar alltså!

I vår webbutbildning om kränkande särbehandling får du:

  • Kunskap om lagar och regler som gäller ditt ansvar som arbetsgivare/chef
  • Insikt om hur du på bästa sätt arbetar förebyggande för att förhindra att kränkande särbehandling uppstår
  • Kunskap om hur du professionellt och pedagogiskt hanterar situationer som trots allt kan inträffa
  • Konkreta och praktiska verktyg att använda i vardagen i form av t.ex. mallar och checklistor

Dålig arbetsmiljö kostar – tid, pengar, rykte och personligt lidande. Därför har vi i samarbete med en av Sveriges främsta arbetsmiljöexperter tagit fram denna viktiga webbutbildning om kränkande särbehandling!

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef, HR-ansvarig, arbetsmiljöombud eller fackligt ombud.

Kursinnehåll

Kursen är indelad i olika kapitel som går från mer övergripande kunskap om hur ett systematiskt och genomtänkt arbetsmiljöarbete går till, till ett mer specifikt och fördjupat fokus på kränkande särbehandling.

Fallstudie

I början av utbildningen kommer du att få ta del av ett fall som berör psykosocial arbetsmiljö och som beskriver en kränkande särbehandling. I slutet av utbildningen kopplar vi tillbaka till fallet genom att du, med den kunskap du samlat på dig under utbildningen, ges utrymme att reflektera kring hur arbetsgivaren borde ha agerat.

De rättsliga perspektiven

Vilka lagar och regler bör vi beakta? Vi går igenom de viktigaste föreskrifterna och tittar på arbetsgivarens respektive arbetstagarens ansvar utifrån Arbetsmiljölagen. Hur ser sambandet ut mellan Arbetsmiljölagen och Lagen om anställningsskydd?

AFS 2001:1Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi tittar på innehållet i AFS 2001:1 och hur man kan använda den som ett stöd i arbetsmiljöarbetet. Varför är det så viktigt att arbeta enligt AFS 2001:1?

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vilka delar ingår i AFS 2015:4 och hur kan den hjälpa oss att analysera arbetsmiljön? Vi pratar om konsten att hitta balansen i tillvaron och du ges tillfälle att reflektera kring din stressnivå.

Fördjupning: Webbutbildning om Kränkande särbehandling

Vad är en kränkning i juridisk mening? I vilka situationer/miljöer kan kränkande särbehandling/trakasserier uppstå och hur arbetar man förebyggande på bästa sätt? Vi går igenom de sju diskrimineringsgrunderna och tittar på hur en arbetsgivare praktiskt och steg för steg bör hantera en situation när en medarbetare blivit trakasserad, diskriminerad eller mobbad. Policy och handlingsplan i praktiken – hur fungerar de och vilken arbetsrättslig konsekvens bör uppstå om de inte efterlevs? Vi går igenom varför det är så viktigt med opartiska utredare och extern expertis.

Avslutningsvis pratar vi om hur en frisk arbetsplats ser ut och fungerar, tillsammans med några konkreta råd till dig som arbetsgivare/chef. Vi går igenom ett urval av domar från Arbetsdomstolen kopplade till olika former av kränkande särbehandling, och ger lästips för ytterligare fördjupning i ämnet.

Upplägg

Kursen är uppdelad i olika kapitel för att du enkelt ska kunna genomföra den i din egen takt. Varje kapitel består av information i form av texter, ljudfiler och illustrativa bilder som varvas med filmer, quiz och frågor att reflektera kring. Du får också tillgång till ett antal konkreta verktyg i form av mallar, checklistor och enkäter att ladda ner och använda i din verksamhet.

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att beställa ett personligt diplom.

Investering

Pris: 1.995 kr exkl. moms.

Tid: Kursen tar totalt ca 3 timmar att genomföra. Du kan när som helst pausa och sedan fortsätta där du slutade, eller gå tillbaka och repetera utvalda delar.

Du har fri tillgång till kursen under 3 månader från köpdatum. Mallar och andra praktiska verktyg som finns för nedladdning i utbildningen får du självklart behålla och använda även efter att din licens gått ut.

Klicka här för att skapa ett användarkonto och därifrån köpa eller prova på utbildningen!

Är ni flera deltagare från samma verksamhet?
Alla STQMs webbutbildningar går att köpa till en större grupp t.ex. till alla chefer i en organisation eller till samtliga medarbetare på en avdelning. Kontakta oss för en offert!

Kursledare

STQM har tagit fram kursen tillsammans med en av Sveriges ledande experter inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt, Milla Jonsson. Milla arbetar som ledarskapsutvecklare, föreläsare och utredare, och utbildar chefer och medarbetare i hela Sverige kring olika arbetsmiljöfrågor.