Bli en bättre mötesledare med facilitering (1 dag)

Upplever du att ni ofta kör fast i möten och att beslutsprocessen inte går framåt? Att möten främst är en källa till stresspåslag och känns som slöseri med tid? Här finns en utbildning för dig som vill bli en bättre mötesledare med hjälp av metoder och strukturer för att facilitera möten på ett effektivare sätt.

För många av oss är olika mötessituationer ett frekvent inslag i arbetslivet. Då gäller det att utnyttja dessa tillfällen och jobba på ett sätt som skapar motivation och underlättar genomförandet av det som man kommer fram till på mötet. Den här utbildningen vänder sig till dig som vill stärka arbetssättet för beslutsfattande i grupp, öka delaktighet och kommunikation, bli en tydligare mötesledare samt få modeller för strategisk utveckling.

Under utbildningen ringar vi in vad facilitatorrollen är och när man som ledare kan tjäna på att använda den. Vi pratar om förändringskurvan och Wheelans teorier, och tittar på praktiska mötesverktyg som underlättar skapandet av samsyn i grupper och sätter fart på förändringsarbetet efter mötet. Deltagarna får prova på alla de olika moment som en grupp går igenom i en beslutsprocess.

Bra variation med teori och övningar. Jag kunde direkt börja använda mig av ”SMARR” och annat i verktygslådan.

Syfte

Stärka deltagarna med metoder och strukturer för möten så att arbetet med att kommunicera och fatta beslut i grupp underlättas.

Kursmål

Utbildningen ger dig

  • värdefull input om teorier och modeller kring kommunikation, delaktighet och strategisk utveckling
  • användbar grundstruktur för möten
  • möjlighet att prova flera olika praktiska verktyg kopplat till beslutsprocessen
  • handgrepp för att på ett effektivt sätt hantera situationer som uppstår i beslutsprocessen

För vem

Utbildningen vänder sig till alla som leder möten av olika slag. Du kan vara chef, projektledare, strateg, kommunikatör m.m. och vill bygga på din verktygslåda.

Ur innehållet

  • Vad kan man tjäna på delaktighet?
  • Gruppers utveckling, kommunikation och beslutsmodell
  • Framgångsrecept för effektiva möten
  • Prova på mötesverktyg för alla delar i en beslutsprocess: att starta upp, analysera och nå beslut i grupp

Kursen är mycket interaktiv och innehåller till stor del praktiska övningar. Kurslitteratur som ingår i utbildningen är boken ”Sätt fart på arbetsmötet – en handbok i facilitering”.

Jag var nervös för denna utbildning, men Maria gjorde att det kändes lätt och roligt – jag vågade bjuda på mig själv!

Kursledare

Maria Eliasson är certifierad facilitator och GDQ-konsult. Hon brinner för att ta tillvara på den kompetens och drivkraft som finns i organisationer genom att skapa tydlighet, delaktighet och kreativitet i team och ledningsgrupper.