Högskoleutbildning i ledarskap

Sedan 2008 samarbetar STQM med Ersta Sköndal Bräcke högskola där vi tillsammans utvecklar, marknadsför och utbildar i ledarskap på högskolans uppdragsutbildningar.

Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnar unika utbildningar utifrån ett helhetsperspektiv på människan. Utbildningarna vänder sig till människovårdande yrkesutövare från en mängd olika arbetsområden.

Olika inriktningar på STQMs högskoleutbildning i ledarskap

STQM ansvarar som föreläsare och examinatorer för ett antal olika uppdragsutbildningar i ledarskap på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

  • Värdebaserat ledarskap (7,5 hp)
  • Nationell högskoleutbildning för individ- och familjeomsorgens ledare (7,5 hp)
  • Strategiskt och operativt ledarskap (15 hp)
  • Case Management (7,5 hp)

För mer information, kontakta Kjell Ekbladh som ansvarar för högskoleutbildningarna hos STQM eller besök högskolans hemsida. Du kan också ladda ner högskolans broschyr med mer information. Ansökan till dessa utbildningar görs inte via STQM utan direkt via högskolans uppdragsutbildningsenhet.