Webbutbildningar

Arbetsmiljö

Kränkande särbehandling – full koll på tre timmar

Kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen är en stor riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa. Denna webbutbildning är indelad i olika kapitel som går från mer övergripande kunskap om hur ett systematiskt och genomtänkt arbetsmiljöarbete går till, till ett mer specifikt och fördjupat fokus på kränkande särbehandling. Utbildningen tar ca 3 h och vänder sig till dig som är chef, HR-ansvarig, arbetsmiljöombud eller fackligt ombud. Läs mer om utbildningen här.

Hälsa

Stresshantering – förstå och förändra

Denna webbutbildning fokuserar på fysiska och psykiska stressreaktioner – när, hur och varför reagerar vi som vi gör? Utan att förminska arbetsgivarens ansvar för en god arbetsmiljö, ger den här utbildningen dig ett bra komplement när det gäller de delar som du själv kan ta makten över, nämligen din kropp och dina tankar! Utbildningen tar ca 2 h och vänder sig till alla som är intresserade av hur och varför biologi och evolution ibland ställer till det för oss i dagens samhälle och hur du själv kan påverka din egen upplevelse av stress. Läs mer om utbildningen här.

Kundbemötande

Grundkurs i professionellt bemötande – ett samtalsstöd som skapar samsyn

Frågor om bemötande är ständigt aktuella i organisationer och företag som arbetar med människor. Många klagomål i verksamheter handlar just om brister i bemötandet. Därför har STQM tagit fram ett webbaserat samtalsstöd till hjälp för att utveckla bemötandet hos både verksamheten i stort och hos människorna som arbetar där. Utbildningen tar ca 2 h och vänder sig till alla som arbetar med någon form av stöd eller service och har kontakt med kunder, patienter och/eller brukare i sin yrkesroll. Läs mer om utbildningen här.