Belbin Teamskills

Idag är Belbin en av de stora inom utveckling av team. Hans upptäckt att vi människor har nio olika sätt att bidra, relatera och samverka med andra som vi alla kombinerar på vårt unika sätt, är mycket väl validerat och metoden har hög användbarhet.

Förståelsen av dessa beteenden och hur vi nyttjar dem i vårt teamarbete blev grunden till att kunna förutsäga olika ledningsgruppers prestationer och prognoser för hur väl vissa människor kommer att fungera med varandra. Belbin har i sin forskning bevisat ett mycket starkt samband mellan teams framgång och antalet teamroller. Korrelationskoefficienten är hela 0.87.

Målgrupp

Målgruppen är primärt ledningsgrupper. Verktyget lämpar sig mycket väl för grupputveckling och teambuildingsammanhang även för andra grupper, men framförallt då i grupper som har en gemensam uppgift på lite längre sikt.

Hur går det till?

Självskattning

Din Personliga Profil (DPP) tar ca 15 minuter att besvara och den skapar en rapport baserat på hur individen ser sina bidrag uttryckt i de nio teamrollerna.

Observatörens Syn

Individerna ber kollegor att besvara ett antal frågor och tillsammans med de egna svaren utgör detta en rapport med kommentarer inte bara om de teamroller de själva föredrar, utan även de teamroller kollegorna ser dem använda.

Individuella återkopplingar åtföljs av gruppåterkoppling och teambuildingaktivitet, exempelvis Teamopoly® alternativt kan det användas som en del i ett ledarskapsprogram.

Innehavarna av rättigheter till Belbin Teamskills i Sverige är Belbin Svenska AB och STQMs konsulter är licensierade användare.