E-stimate beteendeprofil

E-stimate beteendeprofil är en metod som är mycket användarvänlig med sina många grafiska element baserade på samma färger som i liknande DISC-verktyg. Metoden grundar sig på Darwins evolutionspsykologiska teori om människans beteende, vidareutvecklad av både Jung och Adler.

Den stora skillnaden mellan e-stimate och andra DISC-verktyg är att den presenterar åtta istället för fyra olika egenskaper, dvs varje färg är uppdelad i två dimensioner.

 • Röda
  Jag-fokus – Fokus på egna resultat, taktisk, att nå egna mål.
  Handling – Fokus på uppgiften, att nå resultat, att nå gruppens mål.
 • Gula
  Utåtriktning – Fokus på nya kontakter och upplevelser, självförverkligande
  Nytänkande – Fokus på idéer, nyskapande med helhetssyn
 • Gröna
  Gemenskap – Fokus på andra, på gemenskap och gruppens bästa.
  Känsla – Fokus på reaktioner och känslor, försiktigt och i samförstånd.
 • Blå
  Reflexion – Fokus på lugn, fördjupning, eftertänksamhet, förståelse.
  Kontroll – Fokus på expertis, exakthet, systematik och säkerhet.

Så går det till

Underlaget till profilen genereras med hjälp av ett enkelt test på datorn. Det handlar om ett antal uppsättningar med påståenden där du ska markera det som stämmer mest respektive minst på dig. Utgångspunkten är att tänka på en bra dag på jobbet när du får använda dina egna starka sidor. Svaren ska vara spontana. Utifrån detta underlag skapas en profil som ger information om beteendemönster, ledarstil, samarbetsförmåga, motivationsfaktorer, effektivitet, kommunikation och förslag på utvecklingsområden.

Målgrupp och syfte

E-stimate beteendeprofil ger en bred förståelse för styrkor och utvecklingsområden. Lämpliga användningsområden kan vara

 • Ledarskapsutveckling
 • Teamutveckling för att stärka kommunikationen och samarbetet
 • Coachning och personlig utveckling
 • Rekrytering
 • Förflyttning av personal
 • Talangutveckling
 • Säljträning och kundhantering
 • Karriärvägledning