Etikbox för äldreomsorgen

Etikbox för äldreomsorgen är ett stöd- och utbildningsmaterial om värdegrunden för äldreomsorgen. Etikboxen används redan i fler än 60 kommuner, på privata omsorgsboenden och i undervisningen på fler än 40 vård- och omsorgsutbildningar runt om i Sverige.

”Etikboxen har förnyat och utvecklat formerna för vårt arbete med värdegrundsfrågor” säger Elisabeth Forssén, verksamhetschef på Flottiljens äldreboende, Järfälla (ur tidningen Äldreomsorg, 1/2014).

Här kan du läsa hela artikeln.

Innehåll

Etikbox för äldreomsorgen består av 25 Etikkort:

  • 16 Etikkort handlar om etiska dilemman som behandlats av Socialstyrelsens råd för etiska frågor. På varje Etikkort beskrivs en situation och ett etiskt dilemma. Men här finns också juridiska kommentarer, koppling till Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrund och Etikrådets slutsats, samt några frågor att samtala kring.
  • 4 Etikkort handlar om den nationella värdegrunden för äldreomsorgen och om förstärkt självbestämmande för brukaren. Även här finns frågeställningar.
  • 1 Etikkort handlar om etiska dilemman i den egna verksamheten.
  • 2 Etikkort innehåller förslag till teman för arbetsplatsträffar (APT).
  • 2 Etikkort innehåller förslag till upplägg av anhörigträffar.

”Etikbox för äldreomsorgen är ett bra och enkelt pedagogiskt verktyg, som verksamhetschefer kan ha stor hjälp av. Samtalskorten ger stöd för reflektioner. De bidrar till att utveckla en samsyn bland medarbetarna. Dessutom får de också får kunskap om lagarna som styr verksamheten de jobbar inom.”

Per Hägglund, enhetschef i Härnösands kommun

Här kan du se exempel på Etikkort, med både fram- och baksida, samt hela innehållsförteckningen:

Etikkort 1
Etikkort 6
Innehållsförteckning

Målgrupp

Äldreboenden och hemtjänst

Etikbox för äldreomsorgen vänder sig till chefer för särskilt boende för äldre (äldreboende), hemtjänstgrupper och annan äldreomsorg samt till värdegrundsledare i äldreomsorgen.

Vård- och omsorgsutbildningar på alla nivåer

Etikboxens etiska dilemman passar även utmärkt som diskussionsunderlag inom vård- och omsorgsutbildningar. Fallen kan både användas för individuell reflektion och för diskussioner i grupp.

”Jag kan varmt rekommendera Etikbox för äldreomsorgen i utbildningssyfte för gymnasiet och vuxenutbildning. Etikkorten gör det enkelt för mig som lärare, jag slipper författa egna fall och frågeställningar.”

Maria Lindkvist, Lärare på vård- och omsorgsprogrammet, Liljaskolan, Vännäs kommun

Hur kan Etikbox för äldreomsorgen användas

Etikkorten passar för högläsning eller minirollspel som inledning till samtal om värdegrunden för äldreomsorgen. Etikboxen är ingen bok som ska läsas från pärm till pärm. Etikkorten kan användas var för sig i samband med utbildning, arbetsplatsträffar och anhörigträffar. I Etikboxen ingår en vägledning med råd och tips om hur den kan användas.

Pris

Priset för Etikbox för äldreomsorgen är 590 kr, exkl. moms. Vid beställning av 10 eller flera Etikboxar är priset 530 kr exkl. moms. Observera att kostnad för porto tillkommer på samtliga beställningar.

”Etikboxen är ett bra redskap för att bygga diskussioner, förankrat i ”vårdverkligheten”.
Andrada Paduraru, Lärare Vuxenutbildningen Vård och omsorg, Skara kommun

Av vem

För idé, utformning och text av Etikbox för äldreomsorgen svarar tidigare socialcheferna Eva Arvidsson och Åke Svenson. Eva och Åke är f.d. konsulter och numera samarbetspartners till STQM, som är utgivare av Etikboxen.