Förändringens fyra rum ®

FyrarummarenFyrarummaren är det populära namnet på teorin om Förändringens Fyra Rum ®. Det är en teori om förändring, om hur människor liksom små och stora organisationer reagerar i kris och utveckling, under oro, stress och tryck utifrån och inte minst i vardagen. Konceptet används av tusentals organisationer över hela världen på olika nivåer – individ, grupp och hela organisationen.

Modellen är utvecklad i Sverige och upphovsman är Claes Janssen. Han är psykolog, författare och forskare, och det är hans gedigna och mångåriga forskning och arbete som mynnat ut i Fyrarummaren. Teorin betraktas ända sedan tillkomsten i mitten av 70-talet som en av de mest praktiskt användbara teorierna på organisations- och ledskapsområdet. Den används idag inom alla typer av organisationer och över hela världen.

Med hjälp av Fyrarummaren får du action direkt av alla inblandade! Modellen är till för dig som till exempel vill:

  • Effektivisera
  • Skapa delaktighet
  • Underlätta samarbete
  • Nå bestående resultat
  • Lösa problem och konflikter
  • Arbeta kulturöverbryggande
  • Leda komplexa processer
  • Genomföra förändring
  • Få bättre lönsamhet
  • Få Lean i drift

Läs mer om Organisationsbarometern, som är ett av verktygen i Förändringens fyra rum.

Jessica McLellanSTQMs konsult inom Fyrarummaren heter Jessica McLellan och hon är en driven och engagerad förändringsledare, diplomerad organisationskonsult och samtalscoach.

Välkommen att kontakta oss för en introduktion!