Organisationsbarometern ®

OrganisationsbarometernRedskap för förändring

Om förändringsberedskap är viktig, då är Organisationsbarometern redskapet! Den inte bara mäter graden av förändringsberedskap – den hjälper också till att skapa förståelse för pågående skeenden och att skapa väsentligt bättre förutsättningar.

Den kan användas i alla typer av grupper, till exempel arbetsgrupper, ledningsgrupper, styrelser, arbetsutskott, projektgrupper med flera.

Om Organisationsbarometern

Organisationsbarometern är ett analysinstrument som består av ett frågebatteri som är unikt i sitt slag. Det innehåller 40 frågor som mäter förhållandena i en grupp eller organisation. Och den inte bara mäter – den hjälper också gruppens medlemmar att förstå och ta om hand resultatet. Konkreta förbättringar skapas i realtid.

Organisationsbarometern baserar sig på den erkända vetenskapliga teorin Förändringens fyra rum. Organisationsbarometerns frågor och struktur är vetenskapligt utvalda och utprövade.

Exempel på användningsområden

  1. Skapa mer delaktighet – öppet och strukturerat använda medarbetares upplevelser, påhittighet och engagemang
  2. Inför, mitt i och efter en omorganisation eller annan förändring
  3. Problemsituationer som minskad försäljning eller nedläggning av del av verksamhet
  4. Vid starten av ett projekt och för senare avstämning av läget i projektet
  5. Som ersättning för eller som komplement till anonyma medarbetarundersökningar

Från ord till handling

Med Organisationsbarometern kan en organisation, liten eller stor, gå från ord till handling under loppet av en arbetsdag. Med bestående resultat! Låter det för bra för att vara sant? Det är det inte.