Ledarskapsutveckling och verksamhetsnytta

STQMs konsulter är specialister på  ledarskapsutveckling och processutveckling för både privata företag och offentlig sektor.

 

Vi arbetar med chefer, ledare, medarbetare och processer i integrerade utvecklingsinsatser med de bästa konsulterna och de mest beprövade metoderna.

 

I centrum står alltid kundnöjdheten och vi är mycket stolta över våra insatser och den respons vi får på våra utvärderingar.

 

Vi är certifierade i både ISO 9001 och 14001 och vi lever som vi lär.

 

Vår kompetens är vår stolthet

På STQM har vi den samlade erfarenhet och kompetens som behövs för hjälpa er nå era verksamhetsmål samtidigt som ni får nöjdare kunder och medarbetare.

Våra konsulter och specialister har spjutspetskompetens inom sina områden men vi samarbetar alltid för att skapa kompetenssynergier och största möjliga nytta för kunden.

Ledarskapsutveckling med hög verkningsgrad

Med oss som samarbetspartner och leverantör kan ni vara säkra på att alltid få rätt person på rätt uppgift och en kostnadseffektiv konsultinsats med högsta kvalitet.

Ledarskapsutveckling

STQMs kompetens garanterar en kostnadseffektiv konsultinsats med stor verksamhetsnytta

Vi utvecklar ledarskapet hos organisation och individer

STQM utvecklar ledare i konsten att leda sig själva, sina medarbetare, team och verksam­het. Vi arbetar med ledarskapsutveckling, ledningsgruppsutveckling, teamutveckling och som coacher/rådgivare åt chefer och nyckelpersoner i företag, offentlig sektor och organisationer.

Vi utvecklar styrning och skapar ordning & reda

Vi erbjuder kvalificerad kompetens för integrerade utvecklingsinsatser inom alla led i organisationen. Vi har väl utveck­lade metoder för att skapa intresse, engagemang och delak­tighet bland medarbetarna.

Kort om vår syn på framgångsrik utveckling

STQM eftersträvar den balans mellan mjuka och hårda faktorer som all framgångsrik verksamhetsutveckling bygger på. Vi hjälper våra kunder att skapa det ledarskap, den tydlighet samt den struktur som behövs för en engagerad och framåtlutad organisation. Det är så vi skapar resultat. Genom att utifrån strategin integrera ledarskap, människor och processer.

LedarskapsutvecklingLäs gärna mer om oss här eller kontakta oss för mer information. Vi tar gärna emot frågor och vi brinner för er framgång och utveckling!