Jörgen Forslund

Jörgen Forslund

Jörgen Forslund har sitt konsultfokus inom målstyrning och strategisk planering, ledningsstöd åt små och medelstora företag, processdokumentation i verksamhetssystem samt rådgivning och stöd vid processmodellering.

Full fart mot målen

Han har 15 års erfarenhet av företagsledning. Som VD, försäljningschef, marknadschef och även chefredaktör har han utvecklat metodik för att leda bolag i förändringsprocesser.

I sin konsultroll har Jörgen mångårig erfarenhet av entreprenörskap. Här utgör Jörgen ledningsstöd och strategisk rådgivare. Han stödjer ledningar i såväl större som mindre organisationer att lyckas med sin verksamhetsutveckling.

I regelstyrda verksamheter så som finansiella verksamheter och verksamheter inom vård och omsorg har Jörgen byggt åtskilliga lednings- och verksamhetssystem som stödjer dessa i regelefterlevnad och kvalitativa leveranser.


Här kan du läsa mer