Agneta Lundgren

Agneta Lundgren har lång erfarenhet av att utveckla ledare och team. Hon drivs av att stötta chefer och ledare på olika nivåer att förstå och hitta sin egen personliga ledarstil och på det sättet bli mer tydlig och trovärdig som ledare.

Agneta är övertygad om att tillit är den viktigaste nyckeln för framgångsrika organisationer och hon har lett ett stort antal team- och ledarutvecklingsprogram inom olika branscher och med olika inriktningar – coachande ledarskap, ledarskap för nya ledare, värderingsbaserad utveckling av ledare och ledningsgrupper.

Agneta är i byggbranschen och bygger tillitsfulla relationer och kommunikation

För Agneta är det viktigt att hålla sig uppdaterad inom den senaste hjärnforskningen eftersom hon är mycket intresserad av hur kunskap om hjärnan och vårt sätt att tänka, känna och göra påverkar utvecklingsinsatser på ett mer hållbart sätt.

För att effektivisera insatsen arbetar hon gärna med olika verktyg för utveckling av både grupper och individer, t.ex. beteendeprofilen Stilanalys, Kärnkvaliteter eller värderingsverktyget VALUE.online. Agneta är även ICF Associate Certified Coach.

Privat har Agneta ett ben inom idrotten som tävlingsbowlare, och därifrån drar hon värdefulla paralleller till arbetslivet – när vi ser livet som ett träningsläger vågar vi experimentera, göra misstag och ständigt lära nytt!


Här kan du läsa mer

Du kan också läsa mer om Agnetas tankar kring värderingar och trovärdighet i bloggen ”Promenerar du ditt prat?