Strategiska samarbetspartners

STQMs samarbetspartners är strategiskt viktiga och kompletterar och förstärker våra kompetenser på olika sätt med sin expertis och sina verktyg.

GoalEnvision – förenklar och effektiviserar ledningsgruppsarbetet

GoalEnvision är en digital tjänst som bygger starka ledningsgrupper och förbättrar resultat.

Läs mer på GoalEnvisions hemsida.

 


B-Engaged – innovativa medarbetarundersökningar

B-Engaged är en innovativ tjänst som mäter och utvecklar medarbetarengagemang, och som går betydligt längre än ett traditionellt enkätverktyg. Systemets självlärande förmåga (AI) ger beställaren tillgång till både direkta analyser och fördjupande undersökningar.

STQMs roll är att ta fram individuella förbättringsförslag och handlingsplaner utifrån resultatet, och vid behov finns vi även med som chefsstöd via digital chatt eller i den fysiska verkligheten.

Läs mer här: