Strategiska samarbetspartners

STQMs samarbetspartners är strategiskt viktiga och kompletterar och förstärker våra kompetenser på olika sätt med sin expertis och sina verktyg.

GoalEnvision – förenklar och effektiviserar ledningsgruppsarbetet

GoalEnvision erbjuder konsulttjänster och systemstöd för ledning och styrning till små och medelstora företag. Med hjälp av det egenutvecklade molnbaserade verktyget med samma namn stöttar GoalEnvision sina kunder att genomföra beslut och nå sina mål.

GoalEnvisions unika koncept består av tre delar:

  • Ett arbetssätt som får rätt saker att hända.
  • Erfarna coacher som hjälper ledning och styrelse.
  • En molntjänst som stödjer arbetet mot tillväxt – ingen kommer oförberedd till nästa ledningsmöte.

Läs mer på GoalEnvisions hemsida.

Du kan också titta på den här korta filmen som på ett enkelt sätt beskriver verktyget.


B-Engaged – innovativa medarbetarundersökningar

B-Engaged är en innovativ tjänst som mäter och utvecklar medarbetarengagemang, och som går betydligt längre än ett traditionellt enkätverktyg. Systemets självlärande förmåga (AI) ger beställaren tillgång till både direkta analyser och fördjupande undersökningar.

STQMs roll är att ta fram individuella förbättringsförslag och handlingsplaner utifrån resultatet, och vid behov finns vi även med som chefsstöd via digital chatt eller i den fysiska verkligheten.

Läs mer här: